Instroom

Het selectiegesprek

Na het beoordelen van de CV’s en motivatiebrieven wordt een keuze gemaakt met wie een selectiegesprek wordt gevoerd. Een selectiegesprek of een sollicitatiegesprek is het moment om te achterhalen of de kandidaat bij jouw bedrijf en de functie past. 

Het aanhouden van dezelfde gespreksonderwerpen maakt het gemakkelijker om kandidaat met elkaar te vergelijken. Stel vragen op basis van criteria die van belang zijn voor de functie en de cultuur binnen je bedrijf. Bedenk wat jij wilt weten. Wij hebben een format voor het selectiegesprek uitgewerkt waarin je een structuur en voorbeeldvragen kunt vinden. Deze kun je aanvullen op basis van de criteria voor de functie en informatie over je bedrijf. 

Na het selectiegesprek kun je plussen en minnen geven bij de gestelde vragen bij elke kandidaat. Dit maakt het gemakkelijk om hen te vergelijken, tevens kun je dit gebruiken in je terugkoppeling naar de kandidaat. 

Format voor het selectiegesprek

Eerste gesprek

Opening

 • Kandidaat op gemak stellen. 
 • Jezelf en gespreksdeelnemers voorstellen.  
 • Stimuleer de kandidaat om tijdens het gesprek vragen te stellen. 
 • Licht de opbouw van het gesprek toe.

Over het bedrijf 

 • Wat weet je al over ons bedrijf? 
 • Geef de kandidaat kort en krachtig aanvullende (relevante) informatie over: de grootte, klanten, producten/diensten, markten, apparatuur, toekomstverwachting
 • Wat wil je nog meer over ons bedrijf weten? 
 • Wat spreekt je aan in ons bedrijf?   

Over de sollicitant 

 • Over de functie en afdeling.
 • Wat voor vragen heb jij over de functie en de afdeling? 
 • Vul aan met informatie over de functie en afdeling.
 • Werkzaamheden.
 • Het team - Met wie gaat de kandidaat samenwerken.
 • Manier van omgaan met elkaar (cultuur).
 • Verwachtingen die je hebt van de nieuwe medewerker (welke rol krijgt hij in het team en in het bedrijf).          
 • Werkomstandigheden.
 • Vertel over de doorgroeimogelijkheden, faciliteiten voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Vertel hoe het inwerktraject eruitziet.

Afronding

 • Wat vind je van functie en het bedrijf? Wat spreekt je aan? Ben je nog steeds geïnteresseerd?
 • Per wanneer ben je beschikbaar? Voor hoeveel uur per week? 
 • Heb je nog andere sollicitatieprocedures lopen? Hoever ben je in die procedures? 
 • Ga kort in op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Sluiten deze aan bij wat de kandidaat in gedachten heeft? 
 • Informeer over het verdere verloop van de procedure. Maak concrete afspraken: Wanneer hebben jullie weer contact?  
 • Bedank de kandidaat voor het gesprek. 
 • Evt. verzorg een rondleiding.   

Vervolggesprek

Vragen over ambitie en drijfveren

 • Noem een hoogtepunt in je carrière, waar ben je trots op?
 • Waar krijg je energie van, wanneer heb je een leuke dag gehad op je werk?
 • Wat vind jij belangrijk in een baan?
 • Hoe zie jij je toekomst voor ogen, wat is je volgende stap?
 • Hoe wil je je de komende jaren ontwikkelen? Over werkervaring en opleiding 
 • Welke resultaten heb je bereikt in je laatste functie?
 • Met welke moeilijke situaties heb je te maken gehad (voorbeeld noemen)?
 • Waarom heb je gekozen voor deze opleiding of functie?
 • Hoe komt het dat je regelmatig van baan bent gewisseld? 

Over competenties: STARR-methodiek

De STARR-methodiek wordt ingezet om dieper in te gaan op gedrag en handelen in bepaalde situaties. Vaak wordt het gebruikt wanneer competenties van de kandidaat ter sprake komen. Dit helpt bij het schetsen van een beeld hoe de kandidaat handelt in het werk. STARR staat voor: Situatie - Taak - Actie - Resultaat - Reflectie. Bij het laatste onderdeel gaat het er niet om of iemand iets goed of fout heeft gedaan maar hoe iemand op de situatie terugkijkt. Dit geeft een beeld van de mate van zelfreflectie van kandidaat. 

 • Situatie: Wat was de situatie waarin dit voorbeeld zich afspeelde? 
 • Taak: Wat was jouw taak of welke taak heb jij op je genomen?  
 • Actie: Wat is er precies gezegd en gedaan?  
 • Resultaat: Hoe werd hier op gereageerd en wat was het eindresultaat?  
 • Reflectie: Hoe kijk je hier nu op terug? Zou je bepaalde dingen anders hebben gedaan? 

Afronding 

 • Wat vond je van het gesprek? Ben je nog steeds geïnteresseerd?
 • Heb je eventueel nog vragen of aanvullingen? 
 • Informeer over het verdere verloop van de procedure. Maak concrete afspraken: Wanneer hebben jullie weer contact?  
 • Bedank de kandidaat voor het gesprek. 
 • Evt. verzorg een rondleiding of kennismaking met een aantal toekomstige collega’s.


Contract en CAO (doorverwijzen naar de werkgeverslijn): Nadat een kandidaat is aangenomen wordt het contract in orde gemaakt en afspraken gemaakt over de startperiode. Heb je vragen over wat er in dit contract moet staan? Of misschien vragen over de CAO Glastuinbouw? Neem dan contract op met de werkgeverslijn.