Helpt je ontwikkelen

Vragen of onafhankelijk (gratis) opleidingsadvies nodig?

Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Neem contact met ons op op de manier die voor jou het beste werkt.

Telefoon: 088 - 329 20 70
E-mail: [email protected]
WhatsApp: 06 11 77 10 21

Privacyverklaring

Je kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een duidelijke privacyverklaring. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we?

Kasgroeit is een handelsnaam van Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische Sector BV.

Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische Sector BV is gevestigd aan de Pompmolenlaan 10C, 3447GK in Woerden (hierna te noemen A&O Agrarisch, Kasgroeit) en is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij persoonsgegevens van:

 • bezoekers van de website kasgroeit.nl;
 • deelnemers aan onze activiteiten;
 • werknemers van werkgevers in de sector glastuinbouw.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van toestemming, overeenkomst of vanwege een gerechtvaardigd belang voor de volgende doelen:

 • Om onze website en onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren.
 • Communicatie over onze dienstverlening.
 • Om uitvoering te geven aan onze dienstverlening (denk hierbij aan het beoordelen in hoeverre een bepaalde opleiding of cursus voor jou geschikt is).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn om de genoemde doelen te bereiken. Over het algemeen gaat het om:

 • Je NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en email adres die je actief zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.
 • Bij deelnemers aan onze activiteiten; gegevens over je bedrijf of je werkgever en je functie.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website, bezoekersinformatie.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen uit te voeren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na afloop van enig recht of aanspraak, tenzij op grond van de wet een afwijkende bewaartermijn van toepassing is. Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij deze gegevens.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

 • Wanneer je je inschrijft voor een activiteit (bijvoorbeeld een workshop of webinar) dan delen we je gegevens met de organisator van de activiteit.

Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen, behalve wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens ontvangen hebben.

Met bedrijven die in onze opdracht toegang tot je gegevens hebben, zoals de leverancier van onze ICT systemen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt op basis van de AVG het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • correctie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens;
 • intrekken van de toestemming voor gegevensverwerking;
 • bezwaar maken tegen de verwerking;
 • overdracht van je gegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, sturen wij een verificatiemail of vragen wij je om informatie aan ons te verstrekken op grond waarvan wij jouw identiteit kunnen verifiëren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen of een klacht over onze privacyverklaring of over het verwerken van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, Kerstin Westerhoff. Zij is bereikbaar via [email protected] of via 088- 329 20 30.

Als je vindt dat wij je klacht niet naar tevredenheid oplossen, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

A&O Agrarisch behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 12 maart 2024.

Terug naar boven