Opleidingen en
cursussen

Teelt: Vervolgtraining Het nieuwe telen

De vervolgtraining van vier bijeenkomsten is bedoeld voor telers die de basiscursus HNT al hebben gevolgd. Centraal in de bijeenkomsten staan de vragen die de deelnemers hebben over de toepassing van de basisprincipes van HNT in de praktijk. Daarnaast wordt de werking van de basisprincipes nogmaals kort toegelicht.

Resultaat

Voorzichtige stappen kunnen zetten in de verbetering van je teelt door het toepassen van de basisprincipes van HNT en het werken met balansen.

Doelgroep
Telers die de basiscursus HNT al hebben gevolgd. De groepen worden zoveel mogelijk samengesteld uit 12 deelnemers met verwante teelten: bijvoorbeeld zwaar belichte sierteelt, groenteteelt of extensieve gewassen.

Aanpak
De cursussen worden gegeven door Jan Voogt (Adviesbureau PlantPhysiLogics) en Peter Geelen (Plantmonitoring.nl, Hans Pronk (Pronk Consultancy).
Aan bod komen het herhalen van de basisprincipes van HNT, de toepassing van de zes balansen in de praktijk door te monitoren en het uitwisselen van de praktijkervaringen. In de training gaan we ervan uit dat je voorzichtige stappen zet en vragen of casussen vanuit je eigen bedrijf inbrengt. Een aansluiting op en werken met Let’s Grow wordt aanbevolen.

Locatie
De cursussen vinden plaats in het Hortiversum te Zoetermeer of bij voldoende belangstelling in andere delen van het land, ook bij u in de regio. Momenteel worden de cursussen ook digitaal gegeven in verband met de coronamaatregelen.

Subsidie
Meer informatie over subsidie voor deze cursus kun je vinden op Colland Arbeidsmarkt.

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden