Helpt je ontwikkelen

Vragen of onafhankelijk (gratis) opleidingsadvies nodig?

Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Neem contact met ons op op de manier die voor jou het beste werkt.

Telefoon: 088 - 329 20 70
E-mail: [email protected]
WhatsApp: 06 11 77 10 21

Subsidies voor opleidingen en cursussen

Alle subsidieregelingen op een rij

Scholingsfaciliteiten en doorgroeimogelijkheden staan beide in de top 5 van belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Om werknemers te vinden en vast te houden is leren en ontwikkelen dus een belangrijk onderwerp. Medewerkers die hun kennis en expertise bijhouden zijn ook onmisbaar voor de toekomst van je bedrijf.

Voor veel cursussen en opleidingen in de glastuinbouw kun je subsidie aanvragen. Wij zetten de verschillende regelingen die op dit moment gelden op een rij. Op de website van Colland Arbeidsmarkt vind je een handige uitleg over het aanvragen van subsidie.

Snel naar de regeling voor: Cursussen | hbo-opleidingen | Employabilitybudget

Subsidieregeling Cursussen

Een groot aantal cursussen valt onder de cursusgroepenregeling van Colland Arbeidsmarkt. Onder andere cursussen over teelt, techniek, logistiek, leidinggeven, management, marketing & verkoop, personeel en beleid ect.

Vergoeding

De subsidie bedraagt 50% van de cursus-/opleidingskosten met een maximum van €1.500,- per medewerker per kalenderjaar.

Meer informatie

Kijk op de website van fonds Colland Arbeidsmarkt voor alle informatie over de subsidieregeling

Voorwaarden

 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd;
 • De cursus wordt gegeven door een school;
 • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
 • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht;
 • De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma ondertekend door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst.

Subsidieregeling hbo-opleidingen

Voor werknemers die een hbo-opleiding (gaan) volgen is er een aparte subsidieregeling van Colland Arbeidsmarkt beschikbaar.

Met een hbo-opleiding-opleiding kan een werknemer bijvoorbeeld marktonderzoeker, bedrijfsleider, logistiek manager of beleidsadviseur worden. Functies die door ontwikkelingen in de sector en de groei van bedrijven steeds belangrijker worden.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 1.500 per schooljaar.

Meer informatie

Kijk op de website van fonds Colland Arbeidsmarkt voor alle informatie over de subsidieregeling

Voorwaarden

 • De opleiding heeft een NVAO-accreditatie;
 • Bij de declaratie wordt een bewijs van inschrijving en een bewijs van betaling ingediend;
 • De declaratie moet uiterlijk op 31 december na het betreffende schooljaar zijn ingediend;
 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd.
 • De opleiding is een deeltijd hbo-opleiding of universitair.
 • De opleiding is sectorrelevant

Subsidieregeling Employabilitybudget

Speciaal voor werknemers in de glastuinbouw is er een employabilitybudget beschikbaar. Met een employabilitybudget krijg je een financiële vergoeding voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen. Dit budget is te besteden aan cursussen of opleidingen die bijdragen aan groei of verdieping in het werk of de functie, maar kan ook worden gebruikt om een nieuw beroep te leren.

Vergoeding

Als werknemer ontvang je een budget van maximaal €1.500,- voor een cursus die je naast je huidige werk wilt volgen. Kost de cursus minder, dan blijft het resterende bedrag voor jou gereserveerd staan. Dat bedrag kun je dan eventueel aan een volgende cursus besteden.

Meer informatie

Kijk op de website van fonds Colland Arbeidsmarkt voor alle informatie over de subsidieregeling.

Voorwaarden

 • De declaratie van de cursus moet binnen twee maanden na de laatste cursusdag zijn ontvangen.
 • De werkgever heeft premie afgedragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt.
 • De werknemer is in de afgelopen 5 jaar ieder jaar minimaal 26 weken in dienst geweest bij een werkgever in één van de Colland sectoren.

Aan de slag met leren en ontwikkelen

Check of je in aanmerking komt voor subsidie

Terug naar boven