Sleutel aan je toekomst

Vakopleiding Eerste monteur Werktuigbouw

De vakopleiding Eerste monteur Werktuigbouw is een vervolg op de vakopleiding Monteur Werktuigbouw.

Je krijgt een stevige basis mee op het gebied van het werktuigbouwkundige deel van machines en installaties. Je leert o.a. storingen te signaleren, analyseren en te verhelpen. Ook leer je hoe je elektrische installaties aanlegt in woningen en andere gebouwen, zoals bedrijfspanden. Je brengt leidingen en bekabeling aan. Ook verhelp je storingen en vervang je onderdelen. 

  • Duur van de opleiding: 42 - 46 lesdagen
  • Kosten: €9115 (avond) - €10.300 (dag) ex. btw

Inhoud van de opleiding

De Vakopleiding eerste monteur werktuigbouw bestaat uit verschillende cursussen en trainingen die jou de juiste bagage meegeven om als vakman in de praktijk aan de slag te gaan. De Vakopleiding richt zich op de relevante kennis en vaardigheden die je als eerste monteur werktuigbouw nodig hebt bij de uitoefening van je vak. De theorielessen worden afgewisseld met praktijklessen. Tijdens de praktijklessen oefen je met situaties die je tegenkomt in jouw werk. Deze opleiding bestaat uit vier cursussen: Hydrauliek en pneumatiek Onderhoudstechniek Industriële automatisering Elektro techniek Basis

Eerste monteur Werktuigbouw

Op de leerlijn techniek is de subsidie van het Fonds Colland Arbeidsmarkt, van 60%, van toepassing, met een maximum van € 1.500,- per deelnemer per jaar. De kosten staan per cursus beschreven op de desbetreffende cursuspagina.

Ben je benieuwd naar deze opleiding? Of wil je meer weten? Neem dan contact op met Romy of Jos!

Contact