opleidingen-en-cursussen

Opleidingen en
cursussen

Training Nederlands & Werknemersvaardigheden

Opleider
EBC Taleninstituut
EBC Taleninstituut
Li-Ja Termijn
0164-265679
E-mailadres
Website
Kosten
Maatwerk
Thema
Taaltrainingen
Opleidingsniveau
N.v.t.
Duur
15 -20 bijeenkomsten van 2 uur
Data en locaties
Incompany
Op de eigen locatie
Inhoud

EBC is gespecialiseerd in het geven van taalonderwijs. Volgens de visie van EBC zijn de opbrengsten van het leren pas optimaal als de praktijkcomponent nadrukkelijk inhoudelijk is geïntegreerd in de training. Een werkvloergericht taaltraject Nederlands van EBC start met een intake en een analyse van deze intake. Daarop volgend een aanbod voor arbeidsgerichte taaltraining voor een groep (tot 12 medewerkers ) en/of voor individuele taaltraining. Naast algemene taalniveauverhoging is de taal van de werkvloer leidend in de training. 

Plan van aanpak:

Intake 

De intake betreft een niveau-inschatting voor de werknemers. Deze intake bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een persoonlijk gesprek van ongeveer tien minuten per persoon. Tijdens dit gesprek wordt de uitdrukkingsvaardigheid en motivatie ingeschat.
 • Een leerbaarheidstoets. De test geeft een indicatie van de leercapaciteiten van de deelnemer, los van zijn taalvaardigheden.
 • Landelijke intaketoets leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Opzet traject

Op basis van de intakeresultaten wordt in overleg bepaald wat de beste optie is om het taaltraject vorm te geven. Als de doelstelling helder is, verzamelt EBD de bedrijfsspecifieke materialen die in het lesmateriaal verwerkt kunnen worden. Om draagvlak voor de taalscholing te verkrijgen op de werkvloer wordt er rond de start van het traject een bijeenkomst voor leidinggevenden georganiseerd. 

De leidinggevenden van de werkvloer wordt gevraagd om input te leveren en deze wordt verwerkt in de lessen Nederlands. Gedurende het traject worden de leidinggevenden op de hoogte gehouden van de onderwerpen en de praktijkopdrachten, zodat zij hier op de werkvloer op in kunnen spelen.

Aanbod

Een werkvloergericht taaltraject beslaat 15 tot 20 bijeenkomsten van 2 uur. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij minimaal 2 uur per week inzetten voor zelfstudie. In het blended-learningtraject sluiten de arbeidsgerichte thema’s van de lessen nauw aan op het e-learningprogramma, zodat de deelnemers in korte tijd veel ‘taalmeters’ kunnen maken.

De trainer houdt op afstand de voortgang van de zelfstudie in de gaten en bespreekt de voortgang in de lessen.

Gedurende de week wordt via werkopdrachten het traject geïntensiveerd. De nadruk tijdens de trainingen zal liggen op werkvloergerichte spreek- en leesvaardigheid, zoals het lezen en uitleggen van werkinstructies en veiligheidsinstructies en het mondeling melden van storingen. Daarnaast leren de deelnemers om adequaat te rapporteren. De training wordt afgesloten met een toets/assessment op de werkvloer.

Centraal in de EBC Taalvakwerk aanpak staan de leergebieden:

 • Arbeidscompetenties
 • Ontwikkeling Nederlandse taal
 • Communicatie
 • Praktische vaardigheden (formulieren,overdracht,…)
 • Houdingsaspecten

Verschillende werkvloergerichte modules kunnen tijdens de training aan bod komen, zoals:

 • Verzuimprotocol begrijpen / ziekmelding
 • Veilig werken/ ongevallenregistratie
 • Hygiëne in het bedrijf
 • Werkoverleg

Taalopbrengst

Het resultaat van de training is afhankelijk van het startniveau en de leerbaarheid van de deelnemers. EBC streeft ernaar om op basis van 15 tot 20 bijeenkomsten, de opdrachten op de werkvloer en ruime inzet voor zelfstudie het gewenste doel te bereiken. EBC toetst de vooruitgang middels een assessment dat gebaseerd is op een reële werksituatie. 

 

Contact
Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden