Opleidingen en
cursussen

Teelt: Basiscursus Het Nieuwe Telen

In de basiscursus leert u hoe u HNT kunt toepassen op uw bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken.

Resultaat
De nadruk van de cursus ligt op het begrip van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Met dit begrip blijkt het in veel gevallen mogelijk om meer te isoleren met energieschermen en is minder warmte nodig voor de teelt. Wel is voorzichtigheid geboden bij het toepassen van de veranderingen en daarom is de onderlinge uitwisseling van ervaringen in de cursusgroep van groot belang. 

Doelgroep
Teeltspecialisten en ondernemers. 

Aanpak
De basisprincipes van HNT zijn gelijk voor alle teelten, groente- en sierteelt. Daarom vindt u in de cursusgroep collega’s van diverse teelten. Het blijkt vaak verhelderend om te ervaren hoe de teelt en het klimaat in een ander gewas dan het uwe wordt gestuurd.

Tijdens de acht cursusbijeenkomsten maakt u kennis met de theoretische achtergronden van HNT en leert u hoe dit op uw eigen bedrijf in de praktijk kan worden gebracht.

De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van HNT. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: vochtbeheersing onder het scherm, omgaan met uitstraling, het actief en gezond houden van het gewas en beter omgaan met CO2 door minder te ventileren.

Subsidie
Meer informatie over subsidie voor deze opleiding kun je vinden op Colland Arbeidsmarkt.

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden