Leidinggeven: Effectief Instrueren in het Pools

Deze training is bestemd voor Poolse team- en afdelingsleiders uit de glastuinbouw die leiding moeten geven aan een team en die een aantal technieken en vaardigheden aangedragen krijgen om hun plaats als leidinggevende op een natuurlijke manier beter kunnen oppakken.

Resultaat
De cursisten leren daarbij hoe ze in verschillende situaties effectiever naar hun medewerkers kunnen communiceren en deze beter kunnen motiveren. Ze verkrijgen daarbij inzicht in hun persoonlijke valkuilen en wat ze moeten doen om deze te vermijden.

Doelgroep
De doelgroep voor deze training zijn pools sprekende teamleiders.

Aanpak
De werkvorm van deze training is heel praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de knelpunten die de cursisten in hun dagelijkse praktijk ervaren.
Aan de orde komt:
* Communiceren met medewerkers en bedrijfsleiding
* Het motiveren van medewerkers
* Effectief feedback geven
* Het kunnen voeren van slecht-nieuws gesprekken
* Het oplossen van conflicten

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden