Opleidingen en
cursussen

Cursus preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat elk bedrijf één of meerdere medewerkers benoemt tot preventiemedewerker. Deze werkt mee aan de risico-inventarisatie en –evaluatie en geeft voorlichting en advies aan medewerkers en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd en er wordt meer aandacht gevraagd voor preventie binnen bedrijven. Heeft uw preventiemedewerker genoeg kennis hiervoor?

Resultaat

Met deze cursus weet je wat je rol en taak is als preventiemdewerker. Je bent op hoogte van de Arbowetgeving en kent de belangrijkste risico's in jouw sector.

Doelgroep

Ondernemers, werkgevers en werknemers in de agrarische sector.

Aanpak

In de 'Cursus preventiemdewerker' komen te volgende onderwerpen aan bod.

  • De taak en de rol van de preventiemedewerker;
  • Zijn positie in het bedrijf;
  • Deskundigen waar hij een beroep op kan doen: preventieadviseur, bedrijfsarts, re-integratieadviseur, veiligheidskundige;
  • Hoe overtuig je anderen van het belang van veilig en gezond werken, hoe krijg je ze mee;
  • Arbowetgeving en spelers in het arboveld, zoals de Inspectie SZW;
  • De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE);
  • Risico’s in de agrarische (deel)sector: (machine)veiligheid, arbeidshygiëne, werkhoudingen, geluid, trillingen, stofbelasting, psychische belasting, kinderen, jongeren en bedrijfshulpverlening.

 

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden