Opleidingen en
cursussen

Bemesting in Kasgrond geteelde snijbloemen

Chrysanten en veel andere sierteeltgewassen (o.a. Alstroemeria, Antirrhinum, Bouvardia, Celosia, Lysianthus, Matthiola, Ranonkel, Statice en lelies) worden in de vollegrond van de kas geteeld.

Eén van de lastigste onderdelen van de bedrijfsvoering is de bemesting omdat het zo “ongrijpbaar” is, terwijl iedere teler weet dat een verkeerde bemesting verstrekkende gevolgen kan hebben op: opbrengst, kwaliteit, houdbaarheid, gebrek – of overmaatverschijnselen, etc. Daarnaast is er steeds meer belangstelling voor “weerbaar telen” en hebben de bedrijven te maken met de zogenaamde ‘zorgplicht’, die het noodzakelijk maakt de water- en mestgift af te stemmen op de gewasbehoefte. 

Resultaat
Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de moderne ontwikkelingen over bemesting om de teelt verder te optimaliseren.

Doelgroep
Teeltspecialisten die werkzaam in de teelt van siergewassen.

Inhoud en Aanpak
- Ina van Trijp (plantenfysioloog)
- Rene Corsten (Adviseur)
- Geerten van der Lugt (adviseur gewas, water en bemesting)
- Aad Termorshuizen (specialist Bodemkwaliteit & plantenpathogenen)
- Wim Voogt (bemestingsdeskundige van WUR Glastuinbouw) 

We denken dat op deze manier een uniek aanbod tot stand is gekomen, waarmee u zich als teler in korte tijd diepgaand kunt laten informeren over de laatste stand van kennis en techniek op dit terrein en dit direct kunt bespreken met uw vakgenoten, onderzoekers en adviseurs.

Contact

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoon
Vraag / opmerking
Algemene voorwaarden
* Verplichte velden