Leren en ontwikkelen

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Je wilt elke dag het beste uit je mensen halen. Als je concurrerend wilt blijven en tevreden en productieve werknemers wilt hebben, ontkom je er niet meer aan om jouw werknemers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen. Werknemers die zich ontwikkelen blijven gemotiveerd en zijn interessant voor jou als werkgever. Een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) is hiervoor een handig instrument.  

Een POP is een plan dat de werknemer en jij als leidinggevende samen maken. In het plan staan afspraken over wat de werknemer gaat doen om zich verder te ontwikkelen. Bij het maken van ontwikkelafspraken staan de ambities van de werknemer en de doelstellingen van het bedrijf centraal. Een POP is een goed instrument om werknemers uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 

In een POP-gesprek maak je afspraken over het persoonlijk ontwikkelingsplan. Hiermee kun je zowel je werknemers als je bedrijf verder ontwikkelen. Je zoekt in dit gesprek de verbinding tussen de doelen van het bedrijf en de persoonlijke ambities van de werknemers. Het is van belang dat zowel de werknemer als de leidinggevende zich goed voorbereid. Als leidinggevende zorg je ervoor dat het gesprek soepel loopt en zorg je voor structuur. Het doel van het POP-gesprek is om daadwerkelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van je personeel. 

Stappenplan POP-gesprek 

Format POP-formulier 

Blog: Get ready to POP

Stap 1. Een goede voorbereiding is het halve werk 

Het is belangrijk dat zowel de leidinggevende als de werknemer zich goed voorbereiden op het POP gesprek. Door een goede voorbereiding kan je tijdens het gesprek concrete afspraken maken. Vraag je medewerker om vooraf na te denken over deze vragen: 

 • Wat gaat er goed in mijn functie en wat kan er beter? In welke ontwikkelfase zit ik in deze functie: 
 • Junior; ik moet nog veel leren, het werk is uitdagend, er is veel ruimte voor groei en ontwikkeling 
 • Vakvolwassen; er is sprake van routine, er zijn nog wel verbeterpunten, maar er moet ook aandacht zijn voor voldoende uitdaging 
 • Senior, het werk gaat me makkelijk af, hoe blijf ik gemotiveerd en kan ik meer bijdragen aan het bedrijf?  
 • Waar liggen mijn ambities, Wil ik doorgroeien naar een andere functie? 
 • Wat voor concrete acties leidt je af uit de antwoorden op deze vragen? 
 • Om jou en je werknemer meer inzicht te geven in de persoonlijkheid en ontwikkelbaarheid van de werknemer kun je hem een assessment laten invullen.  
  Als Kasgroeit een POP-gesprek begeleidt gebruiken we vaak het Talent Development Assessment van Ixly 

Ook jij als leidinggevende denkt na over de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van je werknemer. Als leidraad kan je dezelfde vragen beantwoorden als de werknemer. Welke doorgroeimogelijkheden zie je voor deze werknemer, nu of in de toekomst? 

Op basis van het bovenstaande stel je beiden een lijstje met gesprekspunten op. Dat lijstje stuur je een week voor het gesprek naar elkaar toe. Op die manier kunnen jij en je werknemer zich goed voorbereiden op het gesprek. 

Stap 2. Ga het gesprek aan 

Het POP-gesprek is een open gesprek en gelijkwaardig gesprek. Geef je werknemer de ruimte om zijn ambities en verbeter- en ontwikkelpunten te presenteren. Laat hem daarbij uitpraten, vraag door en check door een korte samenvatting of je zijn standpunt goed begrepen hebt. In dit deel van het gesprek geef je nog geen inhoudelijke reactie. 

Als de medewerker aan het woord is geweest, vertel je hoe jij zijn functioneren ziet en welke mogelijkheden je ziet voor verdere ontwikkeling. Heeft jouw medewerker de ambitie om door te groeien, bespreek dan welke mogelijkheden er zijn binnen je bedrijf.  

Samen benoem je vervolgens enkele ontwikkel doelen waarvan zowel je werknemer als je bedrijf voordeel hebben. Om die te realiseren, maak je concrete afspraken over ontwikkelactiviteiten. De stap van gezamenlijke doelen naar concrete afspraken moet je niet onderschatten. Het kan soms goed zijn om hiervoor een aparte vervolgafspraak te maken. 

Vaak denk je als eerste aan een opleiding wanneer je het hebt over ontwikkelen of groeien in je functie. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan meelopen met collega’s, een excursie of een stage bij een collega-bedrijf en allerlei andere vormen van leren op de werkvloer (link naar tool leren op de werkvloer).  

Stap 3. Leg de afspraken vast 

Je rond het gesprek af door de afspraken die jullie samen maken op papier te zetten. Een handig hulpmiddel daarbij is het POP formulier. (link naar ons formulier opnemen) 

De afspraken leg je vast volgens het SMART-principe: 

 • Specifiek: is het voor beiden duidelijk wat je precies bedoelt? 
 • Meetbaar: Kan je objectief vaststellen of het doel bereikt is? 
 • Acceptabel: staan beide partijen er volledig achter? 
 • Realistisch: zijn de doelen werkelijk haalbaar, is het niet te ambitieus? 
 • Tijdgebonden: spreek ook met elkaar af wanneer het klaar moet zijn. 

Het definitieve Persoonlijke Ontwikkel Plan met daarin alle afspraken kan je zien als een  ‘ontwikkelingscontract’ tussen jou en je werknemer. Je werknemer zet zich in om de gestelde doelen te behalen, terwijl jij als leidinggevende je best doet om hem daarbij te ondersteunen. 

Voor je bedrijf is het belangrijk dat werknemers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Maak er daarom een jaarlijkse gewoonte van om met je werknemers een POP te maken. Hierdoor worden werknemers blijvend uitgedaagd, wat bijdraagt aan hun motivatie en inzet. En groeien hun vaardigheden en competenties mee met de ontwikkelingen die spelen binnen jouw bedrijf.  

Wil je hulp bij het voeren van POP gesprekken, neem contact op met één van onze adviseurs opleiding en ontwikkeling.