nieuws

Nieuws

Succesvolle workshop 'Leren op de werkvloer'

succesvolle-workshop-leren-op-de-werkvloer
23 oktober 2018

Donderdag 18 oktober is de workshop 'Leren op de wervloer' voor leidinggevenden positief ontvangen. De in totaal 35 leidinggevenden en ondernemers uit de glastuinbouw werden actief meegenomen in het beinvloeden van het leerproces op de werkvloer. De eigen praktijk stond centraal: Hoe stimuleer jij jouw medewerkers?


Tijdens de workshop werd in gegaan op de leerdriehoek: de inhoud, de vorm en het gedrag. Vaak ligt de focus op de inhoud terwijl je mensen juist vooral moet aanspreken op vorm en gedrag. Alleen voorbeeldgedrag werkt niet altijd goed want dan neem je bij de medewerkers juist het initiatief weg.

       


Het tweede gedeelte van de workshop ging over hoe je er voor zorgt dat medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen. Er werd geoefend met voorbeelden. Wanneer ben je meer sturend, begeleidend of dienend? Er ontstond een interessante discussie: 'hoe veel ruimte geef je om fouten te maken?' Er werd tijdens de workshop vooral van elkaar geleerd.

Deelnemer:'Ik leer nu veel dingen die ik gelijk kan toepassen'

 

Ook werd er uitgebreid ingegaan over de ‘klagers’ binnen een bedrijf. Zij zorgen vaak voor een negatieve cultuur. Klagen komt vaak voort uit onzekerheid. Op zoek gaan naar de kern van het probleem kan helpen. Dan kun je er iets aan doen. Een andere oplossing is ‘klagers’ geen aandacht geven. Dan houdt het vanzelf op.

 

Geconcludeerd kan worden dat de deelnemers met enthousiasme naar huis gingen en graag een vervolg zien op de workshop. Anouk en Mirthe van 2KnowHow gaven zeer bruikbare tips. En eindigde met een opdracht: 'Wat ga je morgen anders doen?'

 

        

 

Deelnemer: 'Ik geef vooral ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers in de minder drukke periode. Aan het einde van het paprikaseizoen. Deze periode gebruik ik om medewerkers nieuwe dingen te leren (ook de seizoenmedewerkers). Al dondert er dan een doos paprika’s om, dan is het minder erg. Medewerkers vinden het wel leuk om meer verantwoordelijkheid te krijgen. Je ziet ze groeien. Het is een manier om ook je tijdelijke krachten aan je te binden.'