nieuws

Nieuws

Nu ook verplichte cursussen in aanbod Horti Bedrijfsschool

13 mei 2013

Op de website van Kas groeit kunt u nu ook terecht voor een geselecteerd aanbod van de cursussen die in het kader van de bedrijfsvoering op een glastuinbouwbedrijf verplicht zijn. Het gaat om de volgende cursussen:

  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Basisveiligheid (VCA)
  • Uitvoeren gewasbescherming licentie 1
  • Heftruckcertificaat
  • Preventiemedewerker

Het opleidingsaanbod dat op de site van Kas groeit is opgenomen is kwalitatief van hoog niveau. De opleidingen gaan meerdere keren per jaar zeker door en als u zich via de website van Kas groeit aanmeldt, dan profiteert u van een aantrekkelijke korting.

Op dit moment concentreert het aanbod van verplichte cursussen zich op de regio Westland en Oostland. Wij streven ernaar in de loop van het jaar een landelijk dekkend aanbod te kunnen bieden. Naast de cursussen die in groepsverband op een praktijklocatie gegeven worden zijn er ook een aantal online cursussen aan het aanbod toegevoegd. Bij een online cursus leert u de theorie op een moment dat het u uitkomt. Alleen voor het praktijkdeel en examen gaat u dan nog naar de opleidingslocatie toe.

Kas groeit is hét scholingsloket voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw. Kas groeit creëert overzicht in het aanbod van opleidingen en cursussen in de glastuinbouw op basis van een met de branche ontwikkelde kwaliteitsstandaard. Onze scholingsadviseurs adviseren glastuinbouwbedrijven en medewerkers over opleiding en ontwikkeling, op strategisch en operationeel niveau. Door de inzet van de Ontwikkelscan wordt snel duidelijk welke ontwikkelbehoefte een medewerker heeft. Kas groeit wordt gefinancierd door de sector, daardoor zijn er voor bedrijven en werknemers geen kosten aan de dienstverlening verbonden.