Nieuws

Gezond Beleid: Elkaar inspireren over goed personeelsbeleid

18 maart 2022

Hoe signaleer ik vroegtijdig privéproblemen bij mijn medewerkers? Hoe ga ik om met cultuurverschillen binnen mijn organisatie? En hoe ga ik in 2022 om met het rookbeleid? Allemaal vragen die u zich als werkgever of medewerker HRM mogelijk stelt. Stichting Gezond Beleid helpt haar leden op weg om praktische uitdagingen op de werkvloer aan te pakken.

De Stichting biedt een netwerk dat intervisies, themabijeenkomsten en manifestaties organiseert waar de leden zelf vraagstukken en cases kunnen inbrengen. Zo sluit het netwerk direct aan op de vraagstukken uit de praktijk. Doordat leden in het netwerk elkaar kennen kan in vertrouwen met elkaar gesproken worden. De netwerken staan open voor enkele nieuwe leden. 

Wat is gezond beleid?

“Stichting Gezond Beleid ondersteunt bedrijven bij het handen en voeten geven van goed personeelsbeleid”, vertelt Peter Baltus, projectleider bij LTO Noord en betrokken bij Gezond Beleid. “Wij ondersteunen de uitwisseling van kennis op het gebied van werkgeverschap en personeelszaken”. Gezond Beleid is al 20 jaar actief in de tuinbouwsector. De Stichting is in 2001 ontstaan uit een initiatief van een aantal regionale ondernemers in de Greenport Westland – Oostland. Er zijn op dit moment actieve groepen in Westland-Oostland, in Brabant en in Limburg. 

Vraaggerichte thema's aanpakken met deskundige

Tijdens een themabijeenkomst wordt een deskundige ingeschakeld om kort en inspirerend over een thema te vertellen. Thema’s over bijvoorbeeld cultuurverschillen, werkgeluk of privéproblematiek op de werkvloer. Maar natuurlijk brengt Corona thans ook veel veranderingen en aanpassingen met zich mee. Ook dit wordt besproken. Deze informatie bespreken de deelnemers daarna weer in groepjes met elkaar. Soms delen de deelnemers, naast hun kennis en ervaringen, ook vertrouwelijke zaken met elkaar. In ieder geval is de insteek altijd praktisch van aard en worden zaken op een interactieve wijze behandeld. Gezond Beleid wordt door de deelnemers als zeer waardevol ervaren. Er zijn dit jaar per regio minimaal vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd. 

Je eigen vragen inbrengen

Afgelopen jaar zijn er in het westen daarnaast  vijf online intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers van deze intervisies kunnen hun vragen of cases over personeelszaken inbrengen waarna collega’s meedenken. Bijvoorbeeld over het nieuwe rookbeleid in 2022 of over het binden en boeien van personeel. Over dit soort onderwerpen gaat de groep met elkaar in gesprek.  

Benieuwd naar meer?

Aankomend jaar staan er weer nieuwe intervisies en themabijeenkomsten op de planning. Ben jij een medewerker HRM en benieuwd geworden naar Gezond Beleid en zou je bijvoorbeeld een keer een themabijeenkomst willen bijwonen? Check de website www.Gezondbeleid.nl voor de nieuwe data in 2022 en nadere info. Aanmelden kan ook via info@gezondbeleid.nl