nieuws

Nieuws

Frans Mans: ‘Niet groter’

frans-mans-lniet-groterr
25 mei 2016

Waarom altijd maar groeien? Schaalvergroting is een trend in de Nederlandse glastuinbouw. Maar Frans Mans van Kwekerij Antonia gaat het zoeken in de breedte en de diepte. Hij wil de afzet naar zich toetrekken. Frans: “Meer overhouden aan het product dat we nu produceren. De hoeveelheid die we nu afzetten op een ander manier afzetten, daar ga ik op focussen”.

 

Minimaster
Hoe is hij zo op dat idee gekomen? Frans Mans is in 1989 kleinschalig begonnen met zijn bedrijf. In de loop der jaren heeft hij een groei doorgemaakt. Frans: “Het ondernemerschap wordt steeds belangrijker naarmate het bedrijf groeit. Om die reden ben ik de minimaster bij de Rabobank gaan volgen. Hier werden kort een aantal belangrijke onderwerpen aangestipt, zoals personeelsmanagement, strategisch management en marketing. Maar ik wilde nog meer verdieping”.

 

Bedrijfskunde voor de Tuinbouw
Frans: “In gesprek met Mara van Kas groeit kwam ik uit bij de opleiding Bedrijfskunde voor de tuinbouw bij de HAS”. In twaalf bijeenkomsten komen er onderwerpen aan bod die voor de ondernemer van tegenwoordig erg belangrijk zijn. Zoals risicomanagement en duurzaam innoveren. Frans: “Personeelsmanagement sprak me het minst aan. Maar door de enthousiaste docent ging ik hier heel anders naar kijken. Ik vond het vooral interessant te leren over de verschillende type mensen. Hiervoor hebben we kennis gemaakt met de disc test. Iedereen heeft een bepaald natuurlijk gedrag. De Disc test deelt verschillende type mensen in, in kleuren. Zo zijn er rode, gele, groene en blauwe mensen. Ik heb deze test ook laten invullen door mijn werknemers. En nu weet ik toch beter om te gaan met hun natuurlijke gedrag. Door te weten hoe mijn werknemers in elkaar zitten, kan ik ze ook beter begeleiden in hun ontwikkeling”.

 

Als eindproduct van de opleiding heeft Frans de toekomstplannen voor zijn bedrijf uitgewerkt. Frans: “Ik ben heel blij dat ik vanuit deze opleiding een hele andere invulling voor de komende jaren voor mijn bedrijf heb bedacht”.  

 

Ook een gesprek met Kas groeit over jouw toekomstplannen en de passende opleidingen daarbij? Neem contact op met Mara Juckers.