Nieuws

De eindbeoordeling van jouw stagiair

21 april 2021

Het is bijna zo ver: Het einde van de stageperiode van jouw stagiair is in zicht! De periode wordt vaak afgesloten met een beoordelingsgesprek. Het is een mooie gelegenheid om terug te blikken op de afgelopen tijd en stil te staan bij de vooraf gestelde doelen. Omdat het begeleiden van stagiairs maatwerk is, is dit ook bij de beoordeling dus niet anders. Maar wat kan je als begeleider verwachten en waar moet je op letten?

Niet wat maar hoe

Het beoordelingsgesprek is voor de stagiair een belangrijke persoonlijke leerervaring. In dit gesprek gaat het er niet om wat de student heeft bereikt maar hoe hij of zij dit gedaan heeft. Een beoordelingsgesprek is het laatste maar natuurlijk niet het enige feedbackmoment. Het is dus niet de bedoeling om nieuwe informatie naar voren te brengen in dit gesprek. Dit heb je namelijk besproken tijdens de tussentijdse evaluatiemomenten met de stagiair, tijdens het beoordelingsgesprek sta je stil bij de inhoud van juist deze gesprekken! Wat is er toen besproken? En hoe is dit verder verlopen? De inhoud van de tussentijdse evaluatiemomenten zorgen samen voor de verhaallijn van het beoordelingsgesprek.   

Criteria vanuit de onderwijsinstelling

Tijdens het beoordelingsgesprek zullen de leerdoelen van de student altijd ter sprake komen. De opgestelde leerdoelen moeten in lijn staan met de criteria vanuit de onderwijsinstelling. Het opstellen van de doelen gebeurt natuurlijk tijdens de start van de stage. Houdt de leerdoelen en de criteria altijd aan gedurende de stage. De onderwijsinstelling bepaalt uiteindelijk of de student zijn of haar stage heeft behaald. De stage-coördinator vanuit de onderwijsinstelling is vaak aanwezig bij het eindgesprek. Op het hbo wordt verwacht dat stagegeleiders een inhoudelijke beoordeling geven op de leerdoelen. Stem dit bij twijfel altijd af met  de stage-coördinator.

Het gesprek

Wanneer een stage-coördinator vanuit de onderwijsinstelling aanwezig is zal deze tijdens het beoordelingsgesprek vragen stellen over de leerdoelen en de ontwikkeling. Regelmatig wordt de STARR-methodiek gehanteerd. Het is dus wijs om de stagiair hier al over na te laten denken en mee te laten oefenen. Laat de student in het beoordelingsgesprek zelf reflecteren op het eigen functioneren en ga hierover verder in gesprek. Geef feedback en begin met het positieve. Bespreek wat er in de houding en gedrag beter kan en laat de student hier altijd op reageren, het is namelijk geen veroordeling. Zijn er verbeterpunten? Laat de student zelf nadenken over de aanpak.

Het beoordelingsgesprek is één van de laatste fases van de stageperiode. Het is een goed moment om stil te staan bij de afgelopen tijd. Het draagt bij aan de (positieve) stage-ervaring van de student en helpt hen verder in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Dit artikel is geschreven door Romy Perizonius. Heb jij vragen over dit artikel of wil je meer weten? Neem dan gerust contact op!