nieuws

Nieuws

Ben ik verplicht om mijn werknemers scholing aan te bieden?

ben-ik-verplicht-om-mijn-werknemers-scholing-aan-te-bieden
16 november 2015

Heeft u werknemers in dienst? En volgen deze wel eens een opleiding of cursus? Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (1 juli 2014) heeft de werkgever een wettelijke plicht om zijn werknemers te scholen. In de wet staan hierover twee dingen opgenomen:

  • De werkgever stelt de werknemer in staat om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie.
  • En de werkgever stelt de werknemer in staat om scholing te volgen als zijn functie komt te vervallen of als de werknemer zijn functie niet langer kan vervullen.

Als werkgever moet u deze opleidingen en cursussen te betalen, omdat het gaat om een wettelijke verplichting. Hierin mag u geen onderscheid maken tussen vast of tijdelijk personeel, tenzij u hier een goede reden voor heeft. Uitgangspunt van de wet is dat u zorgt voor een bredere inzetbaarheid van uw werknemers binnen uw eigen bedrijf.  

Ontslag

Deze scholingsplicht is met name van belang als er onverhoopt sprake is van ontslag. Als u een werknemer wilt ontslaan dan moet u namelijk naast de onderbouwing van de wettelijke ontslaggrond ook kunnen aantonen dat u heeft voldaan aan de scholingsplicht en dat herplaatsing (met of zonder extra scholing) op uw bedrijf niet mogelijk is.  

Colland arbeidsmarkt

In de agrarische cao’s staat opgenomen dat de werknemer per jaar recht heeft op maximaal 10 dagdelen doorbetaald verlof voor het volgen van door Stichting Colland Arbeidsmarktbeleid erkende cursussen. Voor veel cursussen en opleidingen zijn subsidiemogelijkheden via Colland. Bij het onderdeel subsidie op de site van Kasgroeit vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

Bron: LTO werkgeverslijn