Nieuws

Tweede groep start met brancheopleiding

Tweede groep start met brancheopleiding
5 maart 2021

Op vrijdag 5 maart 2021 start de tweede groep deelnemers met de brancheopleiding Glastuinbouw. Hiermee kiezen deze medewerkers en hun werkgevers voor een gerichte ontwikkeling binnen het glastuinbouwbedrijf waar ze werken. De brancheopleiding start met een digitale kick-off waarin alle deelnemers kennismaken met elkaar en hun leercoach. Inschrijven is nog mogelijk, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De brancheopleiding Glastuinbouw

De snelle beleidsmatige en technologische ontwikkelingen in de sector vragen om steeds andere competenties van vooral leidinggevenden en teeltspecialisten. De brancheopleiding kent daarom twee richtingen; Bedrijfsvoering en Teelt. De opleiding is praktijkgericht omdat er gebruik wordt gemaakt van vraagstukken uit het bedrijf. Gedurende het traject van twee jaar, verdeeld over vier blokken, wordt volop gewerkt aan de zogenaamde ‘21e-eeuwse vaardigheden’ zoals: samenwerken, problemen oplossen, communiceren en innoveren. Deze competenties zijn essentieel om goed te kunnen functioneren in een duurzaam, toekomstbestendig glastuinbouwbedrijf.

Maatwerk per deelnemer

In de wereld van leren en ontwikkelen is veel veranderd. De brancheopleiding Glastuinbouw speelt hier met maatwerk op in. Het leren in een leslokaal verplaatst zich steeds meer naar het leren in de praktijk. De deelnemers uit deze groep zijn werkzaam bij Ammerlaan, Slijkerman, Richard van Schie, Mopabloem, Gevers Planten en Westland Plant. In de brancheopleiding leert de werknemer door te werken aan vraagstukken die relevant zijn voor het bedrijf. In combinatie met online leren en persoonlijke begeleiding, sluit dit aan bij de nieuwe manier van leren. Niet iedere medewerker is hetzelfde en heeft dezelfde leerbehoefte en ook de bedrijven verschillen van elkaar. De flexibiliteit van de brancheopleiding biedt hier uitkomst op. Dit betekent dat de tijdsbesteding aan de opleiding wordt aangepast aan de drukke en rustige periodes van het bedrijf. Zo is de werknemer beschikbaar als dat nodig is. Maatwerk is daarom van groot belang.

Wil je meer weten over de brancheopleiding Glastuinbouw? Kijk op de website van Kasgroeit of neem contact op met Anneke Postma: info@kasgroeit.nl / 088-329 20 70 of met Martijn Haas Martijn.Haas@inholland.nl / 06-111 273 71

Klik hier om je direct in te schrijven