Helpt je ontwikkelen

Vragen of onafhankelijk (gratis) opleidingsadvies nodig?

Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Neem contact met ons op op de manier die voor jou het beste werkt.

Telefoon: 088 - 329 20 70
E-mail: [email protected]
WhatsApp: 06 11 77 10 21

Een reorganisatie? 4 tips voor het aanpassen van je organisatiestructuur

Jolanda Rosloot 16 april 2024
Contact met Jolanda

De veranderingen in de glastuinbouw gaan in razend tempo. Door onder andere schaalvergroting en fusies werden bedrijven afgelopen jaren groter. Bedrijven vragen zich steeds vaker af of hun huidige organisatiestructuur nog wel past bij hun organisatie, vanwege alle veranderingen. In deze blog leg ik je uit wanneer en hoe je het beste je organisatiestructuur kunt aanpassen. En nog belangrijker, ik leg je uit hoe jij je werknemers betrekt bij een reorganisatie. 

Wat is een organisatiestructuur?

Als je het hebt over een organisatiestructuur, dan heb je het over de manier waarop je bedrijf is georganiseerd. Het laat zien welke afdelingen er zijn, welke verantwoordelijkheden bij wie liggen, de manier waarop taken worden uitgevoerd en de manier waarop mensen met elkaar communiceren. De structuur van je organisatie laat zien hoe het bedrijf werkt om de doelstellingen te bereiken. Een goede organisatiestructuur is nodig om werknemers goed te laten functioneren en hun talenten optimaal te laten ontwikkelen. 

Een voorbeeld van een organisatiestructuur is een platte structuur, waarbij iedereen als gelijk wordt gezien en waar weinig hiërarchie is. De keuze voor een bepaalde structuur in je organisatie hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte van je bedrijf. Groeit jouw bedrijf? Dan is het goed om na te denken of je huidige organisatiestructuur nog past.

4 tips om de structuur in je organisatie aan te passen

De structuur van je organisatie aanpassen, is niet binnen een dag geregeld. Verandering kan zorgen voor veel vragen en onzekerheden vanuit je personeel. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig na te denken over de veranderingen die je wilt doorvoeren. Ik heb vier tips voor je om het reorganisatieproces goed te laten verlopen en je werknemers goed mee te nemen in alle veranderingen. 

  1. Analyseer grondig: Begin met een goede analyse van je huidige organisatiestructuur. Bekijk de zwakke en de sterke punten en de kansen en bedreigingen voor je bedrijf. Maak vanuit daar een plan naar de toekomst. Kijk ook eens of je personeelsbestand nog past bij je organisatie. Zitten je werknemers nog op de juiste plek? En bied je hen voldoende ruimte om zich te ontwikkelen in de huidige organisatiestructuur?
  2. Communiceer open: Transparante communicatie met je werknemers is essentieel. Voor hen is een reorganisatie een onzekere tijd. Leg uit waarom de reorganisatie nodig is en ga het gesprek met je werknemers aan. Geef hen de ruimte om hun gevoel bij de reorganisatie te delen. Hierdoor kun je vroegtijdig weerstand wegnemen.
  3. Betrek je werknemers: Laat je werknemers deel uitmaken van het proces. Hun input kan waardevol zijn en kan draagvlak voor de verandering vergroten.
  4. Zorg voor goede ondersteuning: Vinden er veranderingen plaats in je organisatie die gevolgen hebben voor de functies of taken van je werknemers? Bied je werknemers hier dan voldoende ondersteuning in. Laat je werknemers een training of cursus volgen, zodat zij zich sneller aan kunnen passen aan de nieuwe structuur en werkwijze. Leidinggeven hebben een belangrijke coachende rol bij de ondersteuning van de ontwikkeling van je werknemers. Wil jij je leidinggevende de juiste skills meegeven? Kijk eens naar de cursussen: effectief leidinggeven en resultaatgericht managen.

Reorganiseren of niet?

Als je overweegt om je organisatiestructuur aan te passen dan krijg je te maken met een reorganisatie. Dit is een strategische herstructurering van je organisatie om bijvoorbeeld efficiënter te werken, kosten te verlagen, of om je aan te passen aan de veranderingen in de sector. Ik zie dat steeds meer bedrijven in de glastuinbouw met de vraag rondlopen of ze wel of niet moeten reorganiseren.

Voldoende ruimte voor de ontwikkeling van werknemers

Een reorganisatie kan een goede stap zijn om je organisatie beter in te richten en processen soepeler te laten verlopen. Daarnaast is dit een mooie kans om te kijken hoe je het beste uit je werknemers haalt. Werknemers zijn de draaiende motor van je bedrijf. Zonder hen staat je productie stil. Het is daarom net zo belangrijk om in je personeel te investeren als in de techniek. Kijk daarom goed naar de verschillende competenties die je werknemers hebben en ga met je werknemers in gesprek hoe zij zich het beste kunnen ontplooien binnen je bedrijf. 

Wel of niet reorganiseren, zit jij ook met die vraag?

Het blijft een lastige overweging, wel of niet reorganiseren. Voorop staat dat jij je werknemers moet meenemen in dit soort beslissingen. Hierdoor voelen zij zich betrokken bij je organisatie en zullen zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen bij veranderingen.

Binnen de glastuinbouw hebben wij verschillende HR netwerkgroepen die Kasgroeit samen met Glastuinbouw Nederland organiseert. In deze groepen komen verschillende HR mensen bij elkaar om hun kennis met elkaar te delen. Ook vraagstukken zoals organisatiestructuur en reorganisatie komen aan bod. Wil jij hier met anderen over in gesprek? Sluit je dan aan bij ons HR netwerk Glastuinbouw.

Een verandering in je organisatie kan krachtig zijn om je processen te optimaliseren, maar ook je werknemers beter te laten ontwikkelen. Het is belangrijk dat je goed nadenkt over die verandering en vooral wat dit betekent voor je werknemers. Wil jij een keer in gesprek over hoe jij je werknemers laat groeien in je bedrijf? Kom met mij in contact. Dan denk ik met je mee.