missie-en-visie

Missie en visie

Een bloeiende toekomst voor de glastuinbouw

Wij willen werknemers en werkgevers stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren teneinde een evenwichtige arbeidsmarkt te creëren. Voldoende medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en competenties zullen zorgen voor een bloeiende toekomst voor de glastuinbouw.

Missie

Wij willen er met al onze activiteiten voor zorgen de sector te voeden met voldoende medewerkers met de juiste kennis, vaardigheden en competenties. We willen de glastuinbouwsector een omgeving laten zijn waarin goed werkgeverschap centraal staat, nu en in de toekomst. 

Visie

Bedrijven hebben moeite hun vacatures in te vullen en dat kan een bedreiging vormen voor het succes van deze ondernemingen. In de sector glastuinbouw zijn er zowel tekorten aan (teelt-) technisch opgeleide medewerkers als aan specialisten in diverse vakgebieden, zoals sales, marketing, ICT, supply-chain en HR.

De sector heeft een minder gunstige concurrentiepositie op de arbeidsmarkt, door onbekendheid en een (onterecht) minder goed imago. Om de concurrentiepositie te verbeteren moeten bedrijven zich meer gaan profileren als een goede werkgever, als bedrijf in een sector waar het fijn is om te werken en waar rekening gehouden wordt met de behoeften van het individu. Alleen die bedrijven die erin slagen de juiste mensen te vinden en aan zich te binden zullen overleven. Er is binnen de sector een groeiende behoefte aan zij-instroom en we zullen, met name voor de teelt-technische beroepen, in staat moeten zijn deze mensen op te leiden. De werknemers die in de sector werken willen we voor de sector behouden. Ook daarbij speelt goed werkgeverschap een belangrijke rol, evenals de mogelijkheden voor werkenden om zich te ontwikkelen.