Helpt je ontwikkelen

Vragen of onafhankelijk (gratis) opleidingsadvies nodig?

Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Neem contact met ons op op de manier die voor jou het beste werkt.

Telefoon: 088 - 329 20 70
E-mail: [email protected]
WhatsApp: 06 11 77 10 21

Geschiedenis

Hoe het begon...

2009
Kasgroeit is ontstaan in 2009, onder de naam Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Op het moment dat de bankencrisis begon in Nederland spraken sociale partners met elkaar af om te investeren in werknemers die door faillissement of reorganisatie hun werk kwijtraakten, om hen te behouden voor de sector.

Er werd een centrum ingericht waar mensen die hun baan kwijtraakten, werden ondersteund bij het vinden van nieuw werk. Al snel bleek dat er mensen waren met een afstand tot de arbeidsmarkt, doordat zij zich onvoldoende hadden ontwikkeld op het gebied van de laatste actualiteiten in hun vakgebied. Er bleek behoefte te zijn aan advies over opleiding en ontwikkeling, zodat deze mensen weer snel werk konden vinden. Daarnaast breidde wij onze advieswerkzaamheden uit naar de bedrijven in de sector, vanuit de gedachte dat het beter is om mensen op te leiden op het moment dat zij nog werk hebben. Hoewel we het toen nog niet zo noemden, gaat het over duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

2014
De naam Kasgroeit is in 2014 geïntroduceerd en met een krachtige en inspirerende uitstraling wordt sindsdien gewerkt aan het stimuleren en faciliteren van opleiding en ontwikkeling van medewerkers in de sector. Kasgroeit en het mobiliteitscentrum werkten naast elkaar aan hun eigen doelstellingen. In 2018 zijn de twee organisaties samengevoegd en onder de naam Kasgroeit verder gegaan. De belangrijkste aanleiding daarvoor was de enorme verandering die we op de arbeidsmarkt zagen in de voorgaande jaren. Waar het mobiliteitscentrum er was om mensen te helpen bij het vinden van nieuw werk, was het voor Kasgroeit de uitdaging om nu en in de toekomst genoeg goed opgeleide medewerkers in de sector aan het werk te hebben.

2018
Sinds 1 januari 2018 valt Kasgroeit onder de organisatie Actor in Woerden. 

2024
In 2024 heeft Kasgroeit focus aangebracht in de dienstverlening. Waar wij ons voorheen richten op werken, leren en ontwikkelen, richten wij ons nu volledig op leren en ontwikkelen. Want de glastuinbouw is volop in transitie; energie, duurzame gewasbescherming, verdergaande automatisering en robotisering. Dat vraagt om nieuwe kennis, kwaliteiten en vaardigheden van (nieuwe) werknemers. Aangezien die veranderingen in teelt en techniek elkaar steeds sneller opvolgen, is ontwikkeling van werknemers een absolute must om (internationale) werknemers duurzaam inzetbaar te houden en bedrijven toekomstbestendig te houden. Deze focus in onze dienstverlening stelt ons in staat om kwalitatief goede dienstverlening te bieden die aansluit op wat de sector nodig heeft.

Benieuwd door wie Kasgroeit is opgericht?

Terug naar boven