Helpt je ontwikkelen

Vragen of onafhankelijk (gratis) opleidingsadvies nodig?

Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Neem contact met ons op op de manier die voor jou het beste werkt.

Telefoon: 088 - 329 20 70
E-mail: [email protected]
WhatsApp: 06 11 77 10 21

Initiatiefnemers

Wie heeft Kasgroeit opgericht?

Kasgroeit is een initiatief van vakbonden en werkgeversorganisaties die actief zijn in de glastuinbouw. Ons gezamenlijk doel is het bevorderen van leren en ontwikkelen in de glastuinbouw.

De vakbonden en werkgeversorganisaties hechten veel waarde aan goed werkgeverschap met ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers. De sector wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Goed werkgeverschap gaat bijvoorbeeld over professioneel en sociaal personeelsbeleid, een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden en een goede sfeer. Daarom kwamen de vakbonden en werkgeversorganisaties met het plan om een organisatie op te richten die werkgevers en werknemers rondom deze thema's kan ondersteunen en begeleiden. Zo is Kasgroeit ontstaan. 

Initiatiefnemers

CNV Vakmensen

CNV Vakmensen is een iets kleinere vakbond die direct of indirect opkomt voor de belangen van de werknemers in de glastuinbouw.

FNV Agrarisch Groen

FNV Agrarisch Groen is de vakbond die opkomt voor de belangen van de werkgevers is de agrarische sector.

Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw Nederland is een lobbyorganisatie die samen met verschillende partijen werkt aan thema's zoals: arbeid, energie, plantgezondheid, water en omgeving. Zij zetten zich in voor de belangen van ieder glastuinbouwbedrijf in de sector.

Plantum

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector van zaden en jonge planten. Wij zetten zich in voor de belangen van hun leden en treden namens de sector op als gesprekspartner voor overheden en belangengroeperingen. 

LTO Nederland

LTO Nederland is een samenwerking tussen LTO Noord, ZLTO en LLTB. Zij vertegenwoordigen samen agrarische ondernemers en maken zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.

Financiering

Kasgroeit wordt gefinancierd vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Ieder bedrijf dat valt onder de cao Glastuinbouw draagt voor hun werknemers premie af aan Colland Arbeidsmarkt. Daarom kunnen wij onze dienstverlening in veel gevallen gratis aanbieden aan werkgevers en werknemers die vallen onder deze cao.

Begeleidingscommissie

De vakbonden en werkgeversorganisaties uit de tuinbouw hebben een begeleidingscommissie ingericht. Deze commissie heeft de visie, missie en strategie van Kasgroeit vastgesteld en geeft richting aan het beleid van de organisatie. 

Meer weten over Kasgroeit?

Terug naar boven