Geschiedenis

Hoe het begon...

Kasgroeit is ontstaan in 2009, onder de naam Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. Op het moment dat de crisis toe sloeg in Nederland spraken sociale partners met elkaar af te investeren in medewerkers die door faillissement of reorganisatie hun werk kwijt raakten, om hen zodoende te behouden voor de sector.

Er werd een mobiliteitscentrum ingericht waar mensen die hun baan kwijt raakten ondersteund werden bij het vinden van nieuw werk. Al snel bleek dat er mensen waren met een afstand tot de arbeidsmarkt, doordat zij zich onvoldoende ontwikkeld hadden op het gebied van de laatste actualiteiten in hun vakgebied. Er bleek behoefte te zijn aan advies over opleiding en ontwikkeling, om deze mensen snel weer aan de slag te kunnen helpen. Naast de mensen die hun baan waren verloren werden deze advieswerkzaamheden uitgebreid naar de bedrijven in de sector, vanuit de gedachte dat het beter is om mensen op te leiden op het moment dat zij nog werk hebben. Hoewel we het toen nog niet zo noemden gaat het over duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van de employability van medewerkers.

De naam Kasgroeit is in 2014 geïntroduceerd en met een krachtige en inspirerende uitstraling wordt sindsdien gewerkt aan het stimuleren en faciliteren van opleiding en ontwikkeling van medewerkers in de sector. Kasgroeit en het mobiliteitscentrum werkten naast elkaar aan hun eigen doelstellingen. In 2018 zijn de twee organisaties samengevoegd en onder de naam Kasgroeit verder gegaan. De belangrijkste aanleiding daarvoor was de enorme verandering die we op de arbeidsmarkt gezien hebben de laatste jaren. Waar het mobiliteitscentrum er was om mensen te helpen bij het vinden van nieuw werk, is het voor Kasgroeit de uitdaging om nu en in de toekomst genoeg goed opgeleide medewerkers in de sector aan het werk te hebben.

Sinds 1 januari 2018 wordt Kasgroeit uitgevoerd door Arbeidsmarkt en Ontwikkeling Agrarische Sector BV te Woerden.