nieuws

Nieuws

'We kunnen zoveel leren van elkaar'

we-kunnen-zoveel-leren-van-elkaar
23 april 2018

In het najaar van 2017 zijn de eerste stappen gezet om een ontwikkelplan op te zetten bij Schoneveld Breeding. Maar voordat ik hier dieper op in ga eerst een korte introductie. Schoneveld Breeding is in 1930 opgericht en het bedrijf is gevestigd in Twello en Tanzania. Het bedrijf richt zich op de veredeling en zaadproductie van bloeiende potplanten. Hierbij moet je denken aan producten zoals Cyclamen, Primula’s, Campanula’s ect. Schoneveld ziet zichzelf als een kennisbedrijf en voert dan ook een actief beleid op het gebied van kennisdeling met klanten. Het bedrijf heeft circa 400 medewerkers in dienst.

 

Tijdens een presentatie bij Plantum raakte ik in gesprek met Bert Pepping, HR manager bij Schoneveld Breeding, over het tekort aan teelttechnische medewerkers en het opleiden van deze medewerkers. Bij Schoneveld leefden de volgende vragen: Hoe pak je het opleiden van teelttechnische medewerkers gestructureerd aan, waarbij doorgroei centraal staat? En: Hoe verbeter je het delen van kennis binnen het gehele team? Bert: “Er is zoveel kennis aanwezig bij de gewasverzorgers, de teeltspecialisten en de teeltadviseurs. Medewerkers kunnen zich verder ontwikkelen en doorgroeien door het delen van kennis met elkaar. Dit maakt je ook een aantrekkelijke werkgever omdat je een perspectief aan medewerkers biedt.” Met deze vragen in het achterhoofd zijn Bert, Martin en ik aan de slag gegaan om een ontwikkelplan op te stellen voor deze specifieke groep medewerkers.

 

Het ontwikkelplan

De eerste stap in het ontwikkelplan is het maken van een matrix waarin de functies staan binnen de teelt, met hieraan gekoppeld de taken, kennis, werkervaring en opleidingen. Vervolgens is per medewerker individueel in kaart gebracht welke taken de medewerker beheerst en waarin hij zich verder kan ontwikkelen. Bert: “Als een medewerker hier binnenkomt dan valt er zoveel te ontdekken, het bedrijf is zo veelzijdig, dit biedt een enorme kans om jezelf verder te ontwikkelen. Met de matrix hebben we nu in kaart gebracht wat een medewerker moeten kennen, kunnen en weten. Medewerkers krijgen de kans werkervaring op te doen in andere delen van het bedrijf en we kijken aan welke opleiding behoefte is. Wil een medewerker verder doorgroeien, dan kunnen we samen bekijken wat hiervoor nodig is. ”

 

Delen van kennis

De tweede stap was om te bekijken hoe je het delen van kennis tussen de medewerkers kunt faciliteren. Bert: “We wilden dat de gewasverzorgers, teeltspecialisten en teeltadviseurs elkaar beter leerden kennen. Met als doel dat ze elkaar sneller weten te vinden, waardoor meer samenwerking, uitwisseling en discussie ontstaat en het kennisniveau van alle medewerkers stijgt. We hebben gemerkt dat dit niet zomaar vanzelf gaat”. Om deze ontwikkeling te faciliteren is ervoor gekozen om de gehele groep maandelijks bijeen te brengen. Gezamenlijk bepalen ze de thema’s, dit kunnen innovaties zijn, nieuwe ontwikkelingen of een probleem in de teelt. De ene keer geeft een extern persoon een presentatie de volgende keer verzorgt een collega de bijeenkomst.

 

Bert: “Kas groeit heeft ons goed geholpen in het proces om te komen van een idee naar de praktische uitvoering van het ontwikkelplan, dat heb ik als heel plezierig ervaren. Kas groeit was echt van toegevoegde waarde bij het doorlopen van dit traject.”

 

Wil je ook aan de slag met een ontwikkelplan voor je bedrijf neem dan contact op met Jolanda Rosloot,  Opleidingsmanager bij Kas groeit. email j.rosloot@kasgroeit.nl tel: 06-30108092