nieuws

Nieuws

Wat te doen tot mijn pensioen?

wat-te-doen-tot-mijn-pensioen
9 juni 2017

Kas groeit start onder deze naam een uniek project op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In dit project gaan we aan de slag met werkenden die fysieke klachten ondervinden die gerelateerd zijn aan hun werk. Het gaat om mensen waarbij het zeer waarschijnlijk is dat, wanneer er niets aan hun situatie verandert, zij niet in staat zullen zijn om gezond en vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd te behalen.

 

Vaak wordt dit probleem wel geconstateerd, maar wordt er vervolgens niet concreet ingegrepen. Pas wanneer mensen ziek worden, uitvallen en langdurig hun werk niet kunnen doen worden er maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld re-integratie in een andere functie. Zo’n afwachtende houding levert vaak veel persoonlijk leed op voor betrokkenen, maar is ook een grote kostenpost voor het bedrijf.

 

In onze pilot gaan we 25 medewerkers van 10 bedrijven die te kampen hebben met fysieke klachten begeleiden naar een situatie waarin zij gezond en vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen bereiken. Dat doen we onder meer door inzet van de vitaliteitsscan, een uitgebreid werkplekonderzoek en intensieve begeleiding van de deelnemende werknemers.

 

Herkent u dit probleem en wil u met uw bedrijf deelnemen aan dit project? Dat kan, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem contact op met Jeroen Verweij van Kas groeit voor meer informatie. Hij is bereikbaar via 06 - 57 32 52 80.