nieuws

Nieuws

Van beroepsprofessional naar praktijkbegeleider

van-beroepsprofessional-naar-praktijkbegeleider
26 april 2018

Een stage of afstudeeropdracht is voor een student vaak de eerste echte ervaring met de beroepspraktijk. Tijdens de stage wordt de theorie in de praktijk toegepast en zien de studenten ook het nut en het uiteindelijke resultaat van hun handelen. De stageperiodes zijn daarom essentieel in de ontwikkeling van een student. De juiste begeleiding door professionals uit de beroepspraktijk is dan erg belangrijk. De stagebegeleider bepaalt de kwaliteit van de stage en kan het enthousiasme van de student voor de beroepspraktijk maken of breken.

 

Er ligt een uitdagende en verantwoordelijke taak op de schouders van de professional, die ineens stagebegeleider is geworden. Een student is namelijk niet vergelijkbaar met een collega die al ervaring heeft en vaak aan één woord genoeg heeft, maar een beginnend vakmens. Deze student heeft de begeleiding en benadering nodig die bij hem of haar past. Als praktijkbegeleider heb je een ondersteunende en opleidende rol. Je stimuleert en motiveert de student door regelmatig gesprekken met hem of haar te voeren en je let op de voortgang van het leerproces. Je voert ook voortgangsgesprekken, het beoordelingsgesprek en onderhoudt contact met de praktijkbegeleider van school.

 

Dit vraagt wel wat van de professional maar het kan ook veel voldoening geven. Bovendien is het voor de professional ook een mooi leerproces want hij of zij leert wat het is om een jong talent in de praktijk te coachen en begeleiden. Onze sector heeft deze studenten hard nodig, nu en in de toekomst. Het zijn tenslotte onze medewerkers en collega's van de toekomst.

 

Afgelopen maandag zijn de eerste Westlandse stagebegeleiders gestart met de Workshop voor praktijkopleiders van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Gestart is met het onderdeel matching en de voorbereiding op stages. Hierna volgt het thema gesprekstechnieken tijdens de begeleiding. In het derde deel wordt ingegaan op het voeren van voortgangsgesprekken en het uiteindelijke beoordelen van de student.

 

Annemieke Kruyt, accountmanager bij Lentiz MBO Westland; “Stagiairs hebben een groei-mentaliteit nodig in hun denken en hun handelen. De trainingen van het SBB geven onder meer handvatten binnen verschillende communicatievormen om dit te stimuleren”. Een aantal trainingen voor Praktijkopleiders van het SBB worden verzorgd door Lentiz MBO Westland.

 

Ziet u ook het nut en de noodzaak van het begeleiden en ontwikkelen van stagiaires tijdens hun stage, maar kunt u nog wat handvatten gebruiken die u kunt inzetten tijdens de begeleiding? Kijk dan op de site van het SBB voor  meer informatie over de ‘Workshop voor praktijkopleiders’.

 

Heeft u binnen uw bedrijf ruimte voor een stagiair en kunt u wat hulp gebruiken bij het formuleren en opstellen van uw stageplaats neem dat contact op met Martijn van Velzen – Stagestimulator van LTO Glaskracht Nederland en Greenport West Holland – 06 11 21 15 84 of stagestimulatort@greenportwestholland.nl

 

Foto: Workshops voor praktijkopleiders - November 2018 Lentiz MBO Westland, World Horti Center