nieuws

Nieuws

Start cursusseizoen

start-cursusseizoen
2 september 2013

Bijna alle scholen zijn weer begonnen. Het nieuwe cursusseizoen staat op het punt om te starten. Kas groeit bestaat inmiddels anderhalf jaar en we merken dat onze bekendheid groeit. Ondernemers weten ons steeds sneller te vinden met vragen over het opleiden van medewerkers. Dus heeft u een vraag, kijk dan op de website van Kas groeit of neem contact op met een van onze scholingsadviseurs via 070 - 307 50 33.

Wijziging cursussubsidies

Per 1 september 2013 wijzigen de subsidiepercentages van Colland voor opleidingen in de glastuinbouw. Voor cursussen in de groepen vaktechniek, techniek en logistiek wijzigt het percentage van 50% naar 75%. De subsidie geldt voor werknemers die vallen onder de CAO glastuinbouw. Het maximale subsidie bedrag is € 2.500,- per medewerker per kalenderjaar. Colland heeft het recht om de regeling stop te zetten als het totale budget bereikt is. Voor meer informatie over opleidingssubsidie klik hier. Subsidie kan aangevraagd worden via het administratiesysteem van Colland.

Opleidingsaanbod onderhoudsmonteur

Sinds kort is er voor de functie van onderhoudsmonteur ook een scholingsaanbod opgenomen in het aanbod van Kas groeit. In samenwerking met ROVC is een selectie gemaakt van opleidingen die passen bij de functie van onderhoudsmonteur in de glastuinbouw. De opleidingen zijn gericht op elektrotechniek, meet- en regeltechniek, pneumatiek, ect. Voor meer informatie over de opleidingen voor onderhoudsmonteurs kunt u hier klikken. Daarnaast gaat Lentiz starten met een opleiding techniek speciaal voor onderhoudsmonteurs in de glastuinbouw. Als hierover meer bekend is laten wij u dit weten.