nieuws

Nieuws

Omvangrijke investering in scholing werkenden in het Limburgse MKB

12 juni 2013

In de provincie Limburg zijn de scholingsconsulenten Walter van der Steege (glastuinbouw), Piet Verhoeven (boomteelt) en Dineke Rietveld (dierhouderij) ingezet om tien bedrijven uit de topsector Agro&Food te selecteren om met hen een bedrijfsontwikkel- en opleidingsplan te maken. Onder andere de Ontwikkelscan voor de glastuinbouw wordt hierbij ingezet.

MKB-Limburg/Ondernemend Limburg en de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gaan de krachten bundelen om de komende twee jaar minimaal 840 werkenden in het Limburgse MKB verder te scholen om zo de (vak-)kennis in het MKB te behouden en te versterken. Deze unieke samenwerking in het project MKB MACH3 is mogelijk gemaakt door een investering van € 2,5 miljoen van de provincie Limburg. Het grootste deel van deze middelen komen ter beschikking voor kleine en middelgrote bedrijven in Limburg die hun medewerkers een scholingstraject laten volgen. Deze middelen vormen een aanvulling op de scholingsgelden uit onder meer de O & O fondsen van de verschillende sectoren. Het College van GS is op 21 mei akkoord gegaan met deze bijdrage.

Met het project MKB MACH3 willen de provincie Limburg, de ondernemersorganisaties en de kenniscentra bovendien een extra impuls geven aan de zeven Limburgse topsectoren, te weten chemie & materials, life sciences, logistiek, high tech, zorg, vrijetijdseconomie en agrofood. Daarnaast is techniek breed een centraal aandachtsgebied. Om Limburg te kunnen ontwikkelen tot een technologische topregio (Brainport 2020) zullen naast de grote bedrijven ook de kleine en middelgrote bedrijven de (vak-)kennis op orde moeten houden en verder versterken om zo de (internationale) concurrentie aan te kunnen.  Echter zeker in deze economische crisistijd is het scholen van medewerkers voor veel MKB-bedrijven geen gemakkelijke opgave. Met het project MKB MACH3 willen genoemde partijen het MKB in de topsectoren juist een impuls geven om de scholingsopgave goed op te pakken en daarmee de concurrentiepositie te versterken.

Met dit project willen partijen tevens een bewustwording creëren bij ondernemers van het belang van (voortdurend) leren en kennisontwikkeling. Kennisvoorsprong wordt een steeds belangrijkere succesfactor voor bedrijven. Het project ondersteunt ondernemers daarom met het duurzaam versterken van hun leercultuur door het opstellen van een bedrijf ontwikkelplan dat aansluit bij de bedrijfsambities en waarin het volledige bedrijfsopleidingsplan en de individuele scholingsplannen van medewerkers zijn opgenomen. Aan de hand van een door MKB Nederland ontwikkelde digitale scan kunnen ondernemers snel en eenvoudig achterhalen hoe het met hun ‘leercultuur’ is gesteld. Vervolgens helpen kenniscentra, in afstemming met de brancheorganisatie, de ondernemers bij de vertaling en uitvoering van plannen.   Financiering van het project vindt plaats door publiek private middelen op sectoraal niveau met elkaar en met de aanvullende provinciale middelen te verbinden (financial engineering).