nieuws

Nieuws

Leidinggeven hoeft niet moeilijk te zijn

leidinggeven-hoeft-niet-moeilijk-te-zijn
7 juni 2017

Sommige leidinggevenden vinden het aansturen van mensen best moeilijk: want hoe zorg je er nu voor dat als je meer ruimte geeft medewerkers geen loopje met je nemen?

 

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst van Kas groeit 1 juni j.l. in de Demokwekerij lag de focus op leiding geven in de 21ste eeuw en het ontwikkelen van talent. Er werden discussies gevoerd over: wanneer ben je een goede leidinggevende en hoe versterk je de betrokkenheid en de motivatie?

 

Mensen motiveren is de sleutel tot succes van elke organisatie. Goed gemotiveerde medewerkers halen meer voldoening uit hun werk en zorgen voor een betere werksfeer. Een belangrijke methode om mensen te motiveren is om erachter te komen wat hun drijfveren zijn.

 

Hans van Nieuwenburg, assistent-coach van de waterpolomannen vertelde een zeer persoonlijk verhaal. Over zijn mislukkingen en zijn successen, en over hoe hij achter zijn drijfveren is gekomen.

Hans: “Door dingen gewoon te doen ontdek je waar je goed in bent. Uiteraard heb ik vooral geleerd van mijn eigen fouten. Dan pas leer je jezelf kennen en ontdek je ook je minder sterke kanten. Ook ontdekte hij het belang van het hebben van ‘focus’, laat je niet te snel afleiden. “Dat merkten we ook tijdens de olympische spelen. Als de spelers zich te veel laten afleiden door externe invloeden, zoals het externe beloningen, gaat het fout. Dan worden ze zenuwachtig en zijn ze niet meer geconcentreerd bezig

Hans ging met de drijfveren van de spelers aan de slag. De profielen van de spelers en trainers zijn in beeld gebracht met behulp van Profile Dynamics®. De individuele drijfverentest en de teamanalyse zijn krachtige instrumenten die snel een beeld geven van wat mensen ten diepste drijft.

Hans: Met deze test ontdek je ook bij wie onderling irritatie kan ontstaan, omdat ze verschillende drijfveren hebben. Door inzicht te geven in elkaars profiel krijg je meer begrip onderling en wordt er beter samengewerkt. Bovendien weet je hoe je ze kunt motiveren.

 

Frank Jeene van Priman, ging er verder op de drijfveren in. Om de drive van de teamleden te kunnen versterken is het van belang dat de teamleden verantwoordelijkheid krijgen. Dat ze goede werkvoorzieningen hebben, geloven in wat ze doen en ervoor zorgen dat ze achter doelstellingen en visie staan. Dit kan door ze te betrekken bij het bepalen van de visie en doelstellingen. Maar ook door iedereen gelijkwaardig te behandelen  en door aandacht te hebben voor ieders talenten.

Frank: “Iedere medewerker is verschillend. Bijvoorbeeld een medewerker die zeer taakvolwassen is en zelfstandig zijn taak kan uitoefenen heeft geen behoefte aan instructies. Je moet goed weten wat de mensen drijft, waar ze behoefte aan hebben en ze aanspreken op hun autonomie. Wij noemen dit dienend leiderschap. Als je interesse in mensen hebt en je behandelt ze zo als je zelf graag behandeld wilt worden; is leidinggeven niet moeilijk. Dan heb je al voor 50% gewonnen”.

 

Wil je meer weten over talentontwikkeling, de inzet van loopbaanvouchers of informatie over trainingen? Neem dan contact op met Kas groeit, info@kasgroeit.nl