nieuws

Nieuws

Langer doorwerken, kan iedereen dat?

langer-doorwerken-kan-iedereen-dat
6 januari 2017

Het artikel, in NRC van 4 januari, drukt ons met de neus op de feiten. De bedrijfsartsen zien vaker aandoeningen bij mensen met zwaar werk. Alleen wanneer is werk zwaar en is werken in de glastuinbouw zwaar? Dat is afhankelijk van de taken en variatie in werk.


De vereniging van bedrijfsartsen NVAB constateerden wel dat laagopgeleiden niet vaak tot een 67ste kunnen doorwerken. Werken in ploegendiensten is vaak zwaarder en het werk wat ze doen is fysiek inspannender. In de glastuinbouw zien we dat werknemers vaker dezelfde kortdurende werkzaamheden moeten doen zoals oogsten, inpakken, stek steken, etc.. Deze kortcyclische werkzaamheden kunnen leiden tot rugklachten en nekklachten. Maar in de tuinbouw zijn ook relatief veel mensen met psychische klachten (bron: Stigas). Volgens de bedrijfsartsen ontstaat de ongezonde situatie na je 53ste levensjaar.


Zowel voor werkgevers als werknemers loont het om vroegtijdig over ‘de noodzaak tot langer doorwerken’ met elkaar in gesprek te gaan. Volgens onderzoek (Stigas) staat ruim 1/3 van de medewerkers niet stil bij de vraag of ze zolang kunnen doorwerken. Vaak wordt er pas actie ondernomen als er al lichamelijke klachten zijn.


De bedrijfsartsen adviseren dan ook rond je 45ste levensjaar eens goed na te denken of je hetzelfde werk kunt uitvoeren tot je pensioenleeftijd. Op deze leeftijd is het nog iets makkelijker om van beroep te switchen. In eerste instantie werden we overvallen door het langer doorwerken, maar nu kunnen we ons daar op gaan voorbereiden. De Loopbaanvoucher van Kas groeit is daarbij een uitkomst. Werknemers in de tuinbouw kunnen gratis deelnemen aan een loopbaancheck. Waar sta je nu, wat kan ik en wat wil ik eventueel nog? In om- of bijscholing kan Kas groeit adviseren.


Opvallend is wel dat in de Landbouw en visserij altijd al langer werd doorgewerkt. De gemiddelde pensioenleeftijd zit in 2015 al op ruim 67 jaar, terwijl openbaar bestuur en overheidsdiensten op het laagste niveau zitten, 64,5 jaar.

Bron: CBS