nieuws

Nieuws

Is een leerrekening de oplossing?

is-een-leerrekening-de-oplossing
31 januari 2017

Onze maatschappij is in beweging, meer zelfregie is nodig en wenselijk. Ook in onze loopbaan. Hoe kunnen we mensen daar meer toe bewegen?

 

We kunnen werknemers meer de regie in handen geven door het verstrekken van een leerrekening. Zowel in België, in de confectie, maar ook in Nederland, in de levensmiddelenindustrie, hebben ze daar positieve ervaring mee.  Een individuele leerrekening bestaat uit een budget voor scholing of opleiding dat beschikbaar wordt gesteld door de overheid, aangevuld met bijdragen van opleidingsfondsen en/of werkgevers. De werknemer kan hierover beschikken om naar eigen inzicht een opleiding of cursus te volgen. En eventueel ook loopbaancoaching.

 

Wat levert het op?
Uit eerdere ervaringen is gebleken dat een individuele leerrekening het leergedrag van (ook lager geschoolde) werknemers beïnvloedt. Werknemers met een leerrekening:

  • volgen relatief vaker op eigen initiatief cursussen. Ook volgen ze deze vaker in de eigen tijd;
  • relateren leergedrag relatief vaker aan perspectieven binnen en buiten de huidige werksituatie (maar wel gericht op persoonlijke ontwikkeling)

 

Het vraagt wel om een cultuuromslag van (collectief) aanbodgericht scholingsdenken naar (individueel) vraaggericht scholingsdenken; Het voeren van persoonlijke ontwikkelingsgesprekken is  noodzakelijk. Volgens het onderzoek hebben medewerkers wel richting nodig om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

 

Wat vinden werkgevers?

De leerrekening kan aangevuld worden met ontslagvergoedingen, dan wel belastingvrij, en ook de mogelijkheid bieden om de rekening zelf aan te vullen. Dit sluit aan bij de wensen van de werkgeversorganisatie.

 

Op NOS.nl:

Werkgevers willen de ontslagvergoeding zo aanpassen, dat werknemers het geld moeten gebruiken voor scholing en begeleiding naar een andere baan” 

"De kwaliteit van de werknemers is te laag", zegt woordvoerder Jannes van der Velde van de AWVN. "Nederlandse werknemers zijn minder bereid om in de schoolbanken te gaan zitten. Dat moet anders." 

De vraag is hoe versterken we de wendbaarheid van de medewerkers? Iets wat de arbeidsmarkt steeds meer om vraagt.

 

Flexibele en wendbare werknemers zijn ook nodig binnen jouw bedrijf. Werknemers hebben hulp nodig om mee te groeien met het bedrijf. Help je werknemers door ze een loopbaanvoucher aan te bieden. Meld ze hier aan!

 

Anneke Postma. Opleidingsmanager Kas groeit