nieuws

Nieuws

Effectief aansturen personeel - Citaverde

22 oktober 2014

Veel leidinggevenden op operationeel niveau zijn doorgegroeid vanuit hun vakinhoudelijke kennis en ervaring. Het omgaan met de leiderschapsrol vergt andere competenties dan alleen de vakinhoudelijke. Goede communicatie, instrueren en motiveren van medewerkers zijn van essentieel belang om het rendement van het bedrijf te verhogen. “Een betere gemotiveerde medewerker leidt uiteindelijk tot een betere werkprestatie”.

Door de leidinggevende bewust te maken van zijn/haar rol in het aansturen van mensen zal zowel het bedrijf als de leidinggevende hiervan op een positieve manier de vruchten plukken.

Goede en effectieve aansturing leidt immers tot een beter resultaat zowel financieel als productietechnisch.

Citaverde biedt hiervoor twee trainingen aan:

 1. Leidinggevende middenkader - basis
 2. Leidinggevende middenkader - vervolg

 

Leidinggevende middenkader - basis

 • Doelgroep:

Leidinggevenden die dagelijks mensen operationeel aansturen.

Deelnemer dient bij voorkeur werkzaam te zijn als leidinggevende. Vooraf vindt een intake plaats door middel van een vaardigheidsmeter leidinggeven.

 • Inhoud:

  • Communicatie en assertiviteit
  • Gespreksvaardigheden
  • Leidinggevende vaardigheden
  • Delegeren en nemen van verantwoordelijkheid
  • Motiveren en samenwerken
  • Instructies geven
  • Beoordelen en observeren
  • Conflicthantering
  • Overdragen van kennis

 

Leidinggevende middenkader - vervolg

 • Doelgroep:

Leidinggevenden die dagelijks mensen operationeel aansturen en de basiscursus leidinggeven hebben gevolgd

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Deelnemer dient bij voorkeur werkzaam te zijn als leidinggevende en de basiscursus leidinggeven te hebben gevolgd.

Vooraf vindt een intake plaats door middel van een vaardigheidsmeter leidinggeven.

 • Inhoud:

  • Vergaderen en werkoverleg
  • Functioneringsgesprek en slechtnieuwsgeprek
  • Stellen en bereiken van doelen
  • Timemanagement
  • Omgaan met stress en emoties
  • Oplossen van problemen
  • Omgaan met conflicten

 

Beide programma's zijn zeer praktisch van aard. Naast praktische oefeningen wordt er ook in teamverband geoefend.

 

Aan het einde van beide trainingen worden kennis en vaardigheden getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt men het getuigschrift Leidinggeven middenkader.