nieuws

Nieuws

De manier van leidinggeven verandert

de-manier-van-leidinggeven-verandert
1 mei 2018

De manier van leiding geven is aan veranderingen onderhevig. De medewerker staat steeds meer centraal. Dat betekent meer ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output.

 

Let daarbij op de volgende punten:

  • Wees gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers. Laat blijken dat je vertrouwen hebt in de kwaliteiten van je mensen door hun input serieus te nemen. Betrek ze actief bij het ontwikkelen van initiatieven. Doe een beroep op hun expertise en ondernemerschap.
  • Geef feedback. Schroom niet om zowel positieve zaken als aandachtspunten terug te geven. Het is een goede manier om medewerkers te prikkelen. Met het geven van complimenten laat je je waardering blijken.
  • Stel de juiste vragen. Dit zijn vooral (coachende) vragen die een beroep doen op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van medewerkers.
  • Heb oog voor de samenwerking en de resultaatgerichtheid in je team.
  • Stuur op output en voortgang. Wees eenduidig en gefocust op wat je belangrijk vindt. Monitor de bereikte resultaten.

 

Wil je meer weten over het nieuwe leiding geven? Kom dan naar de workshop: “Leidinggeven in de 21ste eeuw” op 29 mei 2018 in Someren.