Nieuws

Agrarische ondernemers slaan handen ineen om voedsel zeker te stellen

Agrarische ondernemers slaan handen ineen
24 maart 2020

Boeren en tuinders slaan met andere ondernemers de handen ineen op het nieuwe platform werkenindelandentuinbouw.nl. Het initiatief is ontstaan doordat land- en tuinbouwers door de coronacrisis een tekort aan arbeidskrachten hebben. Tegelijkertijd hebben andere ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, geen werk voor hun personeel. Door partijen samen te brengen kan ook dit jaar een goede voedselvoorziening worden gegarandeerd.

Door de verspreiding van het coronavirus en maatregelen die overheden in binnen- en buitenland daardoor moesten nemen, komt de beschikbaarheid van personeel in onder andere glasgroenteteelt, fruitteelt, akkerbouw, dierhouderijen en de daaraan gekoppelde afzetketens in het gedrang. Door de kracht van ondernemers en hun personeel te bundelen kan de oogst doorgaan. Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland: “Personeel in sectoren die als gevolg van de corona problematiek stil zijn gevallen, zijn hard nodig in de land- en tuinbouw. Onze producten leveren een essentiële bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen in Nederland, Europa en daarbuiten. Met elkaar kunnen we deze vitale sectoren vitaal houden in deze hectische periode.”


Laagdrempelig

Werkenindelandentuinbouw.nl is een laagdrempelig platform, een soort prikbord waarop werkgevers, zelfstandigen en werknemers zichzelf zichtbaar kunnen maken. “We steunen dit initiatief van harte,” zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid bij LTO Nederland. “Ondernemers kunnen elkaar rechtstreeks benaderen om zo onderling hun samenwerking af te stemmen. Bovendien werken we samen met het UWV, dat deze site onder werkzoekenden zal verspreiden.” Ook de ABU en NBBU zullen de site in hun ledennetwerk onder de aandacht brengen.

Verschillende initiatieven

De Taskforce Arbeid staat in nauw contact met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van knelpunten rondom arbeid in de land- en tuinbouw. Daar komen verschillende initiatieven en platformen uit voort, waaronder werkenindelandentuinbouw.nl.

Bron: Peter Loef, Glastuinbouw Nederland