nieuws

Nieuws

6 redenen om een stageplaats aan te bieden

Medewerkers van de toekomst
12 november 2019

Voor een student is het van groot belang om tijdens een stageperiode ervaring op te doen in de praktijk. Tijdens de stage is het de bedoeling dat de stagiair de theorie toepast in de praktijk, dit kan in de vorm van een snuffelstage, een werkstage of een afstudeerstage. Maar wat is eigenlijk het belang voor jou als organisatie? En voor de gehele sector?

Een stage is voor de student van belang om praktijkervaring op te doen. Maar uiteraard moet het voor jou als organisatie ook zinvol zijn om een stagiair (tijdelijk) in dienst te nemen en te investeren in begeleiding. Het moet een win-win situatie zijn: een stagiair is een investering voor de lange termijn. Grote kans dat je via een stage wel de medewerker van de toekomst binnenhaalt. Daarnaast hebben stages natuurlijk ook een positief effect op het imago van het bedrijf en de sector.

Om welke redenen zou je nog meer een stageplaats aanbieden? 

Je bedrijf openstellen voor stagiairs omdat iedereen dat doet of omdat het fijn is om voor een bepaalde periode extra handjes te hebben? Dat is wat mij betreft de verkeerde motivatie!

Het mes snijdt aan twee kanten, maar wat mij betreft staat op #1 altijd de ontwikkeling en het opdoen van ervaring voor de student. Daarna komen pas de organisatiebelangen.

Op #2 staat dat je als ondernemer voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar hebt, nu en in de toekomst. De stagiair kan je tijdens de stage vertrouwd laten raken met de werkzaamheden, het bedrijf en de sector. Grote kans dat de stagiair na zijn opleiding besluit bij je terug in dienst te komen.

Je hebt er als organisatie, na wat extra aandacht tijdens het inwerken, wel degelijk een paar extra handen (reden #3) bij. Kanttekening daarbij is wel: ‘behandel en beoordeel de student niet als een van de medewerkers’. De student zit tijdens zijn stage in een leerproces.

Reden #4 om met een stagiair aan de slag te gaan, is het oppakken van projecten of onderzoeken waar je in het dagelijkse werk niet aan toekomt. Daarbij komt dat het voor de stagiair juist heel interessant is om een bepaald onderzoek te doen, bijvoorbeeld een bepaalde manier van telen of misschien een marktonderzoek naar de doelgroep of voor het opzetten van een social media strategie, etc.

Een stagiair heeft daarnaast (reden #5!) vaak ook een andere kijk op zaken, kan iets mee afstand nemen en kan daardoor met verfrissende ideeën komen.

Vergeet niet dat de stagiair jouw begeleiding en ondersteuning nodig heeft of die van de andere vaste medewerkers. Blijf in gesprek met de stagiair om zijn ontwikkeling en het proces de monitoren. Dan kan je uit bovenstaande redenen met veel plezier het meeste succes behalen!

Imago bedrijf en sector

Het inzetten van stagiairs werkt verder door dan alleen het beeld dat de stagiair van je bedrijf heeft. Naast de relatie die je middels een stage met de student opbouwt kom je ook in beeld bij de onderwijsinstelling en vertelt de stagiair zijn positieve stage-ervaring door aan zijn vrienden en familie. Dus reden #6 is tot slot de positieve reclame voor je bedrijf en uiteraard ook voor de sector. 

Stagiaire vinden? Dit is het moment! 

Wij kunnen je stagevacature plaatsen op onze vacaturebank en je in contact brengen met het onderwijs. Ook kunnen we helpen met het opstellen van de opdracht of tips geven over de begeleiding van de stagiairs. Neem contact met ons op!

Dit bericht is geschreven door Martijn van Velzen, Adviseur Arbeidsmarkt bij Kasgroeit. Martijn heeft ruime ervaring met het opstellen van stageopdrachten, de verbinding leggen met het onderwijs en plaatsing van stagiairs.