Helpt je ontwikkelen

Vragen of onafhankelijk (gratis) opleidingsadvies nodig?

Wij zijn dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Neem contact met ons op op de manier die voor jou het beste werkt.

Telefoon: 088 - 329 20 70
E-mail: [email protected]
WhatsApp: 06 11 77 10 21

Groeien door verandering

Jolanda Rosloot 21 november 2023
Contact met Jolanda

Door snel veranderende omstandigheden in deze sector, zijn glastuinbouwbedrijven genoodzaakt om ander soort beslissingen te nemen. Juist in tijden van verandering is het investeren in de ontwikkeling van werknemers extra belangrijk. Hoe ga jij hier mee om? Hoe blik jij terug op de afgelopen jaren en waar kan je in de toekomst beter op inspelen?

Ga in gesprek met werknemers

Bij sommige glastuinbouwbedrijven zorgt een onzekere tijd en veel verandering voor een risico. Probeer het eens te zien als een kans, voor zowel werkgevers als werknemers. Bij werknemers leven er rondom veranderingen veel vragen en onzekerheden. Het is extra belangrijk om in gesprek te blijven. Betrek werknemers bij je keuzes en informeer op tijd over beslissingen die ook voor hen gevolgen hebben. Werknemers zullen zich hierdoor eerder verbonden voelen met het bedrijf en minder onrust ervaren.

Vier belangrijke tips bij verandering

  • Tip 1 Geef tussentijdse updates

Kies ervoor om bijvoorbeeld maandelijks een update te geven per mail of tijdens een
terugkerende team meeting. Vertel wat er speelt en waar de uitdagingen liggen binnen
je organisatie.

  • Tip 2 Verlaag de drempel om het gesprek aan te gaan

Een goede relatie met je werknemers begint bij het verlagen van drempels. Wijs in deze
tijd bijvoorbeeld een vaste collega aan waar werknemers bij terecht kunnen met vragen
of hun zorgen kunnen delen. Door drempels te verlagen bied je ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan en zorg je voor verbondenheid met de organisatie.

  • Tip 3 Betrek werknemers

Betrokken werknemers willen graag helpen. Neem ze mee in de situatie en laat
werknemers meedenken over eventuele oplossingen. Dit zorgt voor een wij-gevoel en
wie weet een hele mooie oplossing!

  • Tip 4 Bied perspectief

Zit je in een rustige periode maar wil je je werknemers wel graag verbonden houden?
Bied werknemers dan de mogelijkheid om aan de slag te gaan met hun eigen
ontwikkeling. Er is nu tijd om hiermee aan de slag te gaan en geeft je werknemer een
mooi doel. Werknemers zullen deze stap enorm waarderen, omdat zij hiermee ook
gezien worden door de werkgever.

Nood aan de man

Vaak wordt het nut van opleiden pas zichtbaar als ‘de nood aan de man komt’. In crisistijden, tijdens de energiecrisis en corona, merkten we dat maar al te goed. Ineens ontstonden er enorm veel creatieve initiatieven en bleek er veel meer mogelijk dan we ooit hadden gedacht. Bedrijven verloren snel hun werknemers, anderen hadden tijdelijk geen werk voor hun personeel. Het zorgde voor onzekerheden en twijfels bij zowel werkgevers als werknemers. Er werd vol ingezet op het behoud van mensen en HR-professionals konden uitblinken in hun vak.  

Het einde van het jaar kan een goed moment zijn om weer eens terug te kijken op het afgelopen jaar en de jaren ervoor. Wat hebben we goed aangepakt en wat kunnen volgende keer beter doen, mocht er weer een crisis ontstaan? Hoe gaan we om met de huidige veranderingen? Hoe ziet de toekomst eruit en waar ga je op inspelen? Dit zijn vragen die passen bij een lerende organisatie.

De lange termijn

Leren en ontwikkelen kan zorgen voor meer betrokkenheid en binding met je bedrijf. Op langere termijn levert je dit minder uitstroom en meer kennis op om met je bedrijf te groeien. Wijs daarom nooit een verzoek van je werknemers af rondom leren en ontwikkelen maar ga in gesprek over wat er mogelijk is. Het Persoonlijk ontwikkelplan (POP) is hiervoor een handig hulpmiddel.

Crisissen laten ons zien dat we moeten blijven investeren in leren en ontwikkelen. Ook als het moeilijk is. Het belangrijkste is namelijk om vooruit te kijken naar de lange termijn. Waar zitten de risico’s als ik te weinig aan opleiden doe? Uiteindelijk kan het je veel geld gaan kosten of zal je bedrijf een crisis niet overleven.

Begin bij Kasgroeit

Het kan zijn dat je niet goed weet waar je moet beginnen. Hoe zorg ik voor een goede ontwikkeling van mijn werknemers? Om werknemers gemotiveerd aan het werk te houden is het voeren van voortgangsgesprekken en POP gesprekken zeer waardevol. Praat met elkaar en inventariseer de drijfveren en behoeftes. Kijk daarnaast naar het cursusaanbod. Ga met ons in gesprek en wij helpen je te beginnen of verder te gaan waar je was gebleven.  

Wil je een (opleidings)plan maken? Of wil jij je bestaande aanpak evalueren en aanpassen. Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen je graag op weg.