nieuws

Nieuws

Wat is leren op de werkvloer

wat-is-leren-op-de-werkvloer
20 september 2018

Vaak vindt leren nog formeel plaats, in de vorm van een cursus of opleiding. Toch kan juist informeel leren op de werkvloer veel bijdragen aan werkenden. Maar wat houdt dat nu precies  in, dat informeel leren op de werkvloer? Hoe kan je informeel leren bevorderen?

Informeel leren ontstaat tijdens het werk zelf. Vaak zijn er wel belemmerende factoren. Een duwtje in de goede richting is wel noodzakelijk. De organisatie en de leidinggevenden hebben een grote rol.


Leidinggevenden kunnen informeel leren bevorderen door: op te treden als rolmodel, door het nemen van risico’s aan te moedigen, door feedback te geven en het delen van kennis te stimuleren. Onderling ‘kletsen’ wordt door leidinggevenden vaak ervaren als niet functioneel bezig zijn. Terwijl het heel vaak over werk gaat: er is sprake van kennisdeling.


Organisaties kunnen het informeel leren bevorderen door goede werkomstandigheden te creëren.  Medewerkers moeten kunnen werken met goede gereedschappen, kunnen beschikken over informatie, ruimte krijgen om met collega’s in gesprek te gaan of om op onderzoek uit te gaan. Stress en een hoge werkdruk remt informeel leren. Medewerkers hebben vaak goede ideeën om effectiever te werken. Het is van belang ruimte te creëren voor deze medewerkers om zelf de ideeën uit te werken en in te voeren. Het bevordert innovatief werkgedrag, het is leerzaam en de medewerkers raken meer betrokken bij de organisatie. Duidelijkheid bieden over het belang van leren en ontwikkelen is een voorwaarde: waarom wilt u als organisatie hierin investeren? Op deze manier creëert het management een leercultuur.

 

Heb je vragen over leren op de werkvloer? Neem contact om met de adviseurs van Kasgroeit