nieuws

Nieuws

Uitnodiging Kick-off meeting: Is een 'por' voldoende?

uitnodiging-kick-off-meeting-is-een-por-voldoende
12 oktober 2016

Nee waarschijnlijk niet, er is meer voor nodig om je medewerkers bewust te maken van hun eigen duurzame inzetbaarheid. Tevreden en gelukkige medewerkers zijn productiever en minder vaak ziek. Alleen hoe werk je daar aan? Wat kun jezelf doen om ‘flexibele’ wendbare medewerkers te krijgen? Hoe krijg je de medewerker aan de slag met zijn eigen loopbaanontwikkeling? Tijdens deze middag krijg je antwoord op deze vragen.

 

Loopbaanbegeleiding zorgt voor beweging in je bedrijf! 

Ook in de glastuinbouw hebben we te maken met vergrijzing en een lage instroom van jongeren. De klaslokalen op de tuinbouwscholen raken leger. Technologische en nieuwe teelttechnieken volgen elkaar sneller op. Wat voor medewerkers heb je straks of zelfs nu al nodig? In je rol als leidinggevende kun je medewerkers stimuleren om zichzelf verder te ontwikkelen. Om er voor te zorgen dat ze goed inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Hoe pak je dat aan? Tijdens de workshops gaan we hier nader op in.


Programma:

13.00 - 13.15 uur Opening Kas groeit en introductie van de campagne 'Fluitend in de kas' inclusief uitleg gebruik
loopbaanvoucher.
13.15 - 13.40 uur 'werk aan leuk werk' Spreekster: Fija Doornekamp, Nestor
 

Fija: ‘Wij helpen organisaties met inzicht en beleid omtrent duurzame inzetbaarheid en
ontwikkelen programma’s ten behoeve van de wendbaarheid van medewerkers”.
Wat gebeurt er in de wereld en wat is dan de ideale medewerker?

Hoe realiseer je gedragsverandering en wat is de rol van de organisatie? Hoe stimuleer
je het continu loopbaandenken binnen jouw organisatie, zodat er (meer) draagvlak voor
gaat komen.

Fija gaat op een interactieve manier aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Je krijgt
handige tips om zelf van start te kunnen gaan.

13.40 - 15.00 uur Wat houdt een loopbaantraject in? Uitleg over de loopbaanvouchers en wat hebben de verschillende
loopbaanbegeleiders te bieden? Gelegenheid om vragen te stellen aan de loopbaanbegeleiders.
15.00 - 15.15 uur PAUZE
15.15 - 16.15 uur Serie van twee workshops (twee keer een half uur)
 
 1. Is een loopbaancafé iets voor jouw organisatie?
  Medewerkers denken niet zo snel na over hun eigen loopbaan en wat ze zelf kunnen doen.
  Om ze uit de ‘waan van de dag’ te halen organiseert Kas groeit incompany loopbaancafés.
  Deze workshop geeft je meer inzicht in wat zo’n loopbaancafé kan inhouden en wat het voor
  jouw organisatie kan betekenen.
 2. Workshop invloed leidinggevenden (of jouw rol als leidinggevende).
  Aandacht voor loopbaanbewustzijn, ontwikkelbehoefte en loopbaan aanpassingsvermogen.
  Het gesprek tussen leidinggevende en medewerkers is een belangrijke basis om het ‘vuurtje aan
  te wakkeren’ bij de medewerker en vervolgens ook met loopbaanvragen aan de slag te gaan.
  Zowel aan de kant van de werknemers als aan die van leidinggevenden zijn er obstakels die
  loopbaandenken in de weg zitten. Hoe voorkom je die obstakels en zorg je ervoor dat de match
  tussen mensen en hun werk goed blijft.               

Deze workshop zal verzorgd worden door één van de loopbaanbegeleiders.

16.15 uur EINDE, inclusief een borrel

Locatie en datum:

Doelgroep bijeenkomst:

Werkgevers, P&Oers, leidinggevenden, arbeidsverantwoordelijken.