Nieuws

Subsidie voor laaggeletterdheid

Subsidie voor laaggeletterdheid
13 januari 2023

Heb jij een werknemer die moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen? Dan kan het zijn dat je werknemer laaggeletterd is. Dit herken je bijvoorbeeld aan dat hij moeite heeft met het omgaan van een computer of bij het begrijpen van werkinstructies. Speciaal voor jou als werkgever biedt de overheid vanuit het programma 'Tel mee met Taal' subsidie voor laaggeletterde werknemers.

Subsidie via 'Tel mee met Taal'

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma 'Tel mee met Taal' subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit zorgt tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Je kunt per 1 januari tot en met 28 februari 2023 subsidie aanvragen voor je werknemers. 

Help je werknemers met hun laaggeletterdheid

Je kunt als werkgever subsidie aanvragen voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. Je kunt de subsidie ook inzetten voor ZZP’ers die voor het bedrijf werken. Dit geldt ook voor werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen, beschut werk en arbeidsmigranten. 

Wat levert dit voor je bedrijf op? 

Onderzoek toont aan dat investeren in basisvaardigheden op de werkvloer verschillende voordelen heeft. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en daalt de werkstress en ziekteverzuim. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zij zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat werknemers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Voorwaarden

Een subsidieaanvraag mag maximaal €125.000 bedragen en er is sprake van een eigen bijdrage door de werkgever. 'Tel mee met Taal' vergoedt 67% van de kosten. De eigen bijdrage van de werkgever is 33%. 

Vraag de subsidie aan

Wil je meer weten over 'Tel mee met Taal' en over de subsidieregeling? 

Ga naar Tel mee met Taal

Zoek je een taalaanbieder? Neem dan contact op met onze adviseurs opleiding en ontwikkeling kunnen je helpen bij het vinden van een taalaanbieder. Neem contact op.