nieuws

Nieuws

Subsidie voor Gelderse tuinders

subsidie-voor-gelderse-tuinders
9 augustus 2018

Op 10 juli j.l. heeft de provincie Gelderland besloten om voor de komende 3 jaar geld beschikbaar te stellen voor een leven lang ontwikkelen in de Gelderse Tuinbouw. (Glas)tuinbouwondernemers in Gelderland die willen investeren in de toekomst van hun bedrijf kunnen gebruik maken van deze nieuwe subsidieregeling. Hiermee kunnen 170 (glas)tuinbouwbedrijven worden ondersteund. Met de hulp van een scholingsadviseur of een eigen accountant kan een bedrijfsopleidingsplan worden opgesteld. Het maken van het bedrijfsopleidingsplan wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de scholingsadviseur van Kas groeit, dat gefinancierd wordt vanuit het Opleidings & Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) voor de glastuinbouw, het fonds Colland Arbeidsmarkt.

In een bedrijfsopleidingsplan beschrijf je de toekomstplannen voor je bedrijf en leg je vast welke opleidingsactiviteiten ondernomen kunnen worden om de toekomstplannen te ondersteunen.

 

Agrarische opleiders nemen deel aan het project en leren uit de 170 bedrijfsopleidingsplannen hoe zij het beste kunnen inspelen op een leven lang ontwikkelen in de tuinbouw. Er zijn plannen om ook in andere regio's in Nederland vergelijkbare projecten te starten.

 

Het project is een initiatief van Greenport Gelderland, in samenwerking met LTO Nederland, Regio Rivierenland Rivierenland, Rabobank Bommelerwaard, Goesten en Opdam financieel adviseurs, Helicon Opleidingen, HAS Den Bosch, WUR en ROC Rivor en Kas groeit.

Scholingsadviseur Mara Juckers van Kas groeit heeft bij de eerdere subsidie Nico Kiep van kwekerij Kiepflower begeleid bij het maken van een bedrijfsopleidingsplan. Komend weekend verschijnt een artikel in Nieuwe Oogst waarin de ervaringen van Nico Kiep van Kwekerij Kiepflower worden beschreven. 

 

Voor meer informatie neem contact op met Mara Juckers.