nieuws

Nieuws

Subsidie BBL-leerlingen

subsidie-bbl-leerlingen
11 juli 2017

Heeft u een BBL-leerling in dienst dan kunt u hiervoor een subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten. Voor werkgevers in de glastuinbouw gelden er 2 regelingen: de subsidieregeling Praktijkleren en een subsidieregeling van Colland.

 

De subsidieregeling Praktijkleren

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een BBL-leerling. Onder een BBL-leerling wordt verstaan: leerlingen van een MBO opleiding die 1 dag per week naar school gaan en 4 dagen in de week werken bij een glastuinbouwbedrijf.

 

Binnen deze subsidieregeling kunt u maximaal € 2.700 subsidie per leerling ontvangen. De regeling voor studiejaar 2016/2017 staat open vanaf nu tot en met 15 september 2017 (17:00). Wilt u snel meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren Voor meer informatie zie de website subsidie regeling Praktijkleren.

 

De Subsidieregeling Colland

Voor BBL-leerlingen die werken onder de cao glastuinbouw is een extra subsidie beschikbaar. Een van de voorwaarden is dat de leerling een BBL-opleiding volgt op niveau 1,2, 3 en 4. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,= per schooljaar. De subsidie kan aangevraagd worden tot 31 december 2017 of tot 3 maanden na de einddatum van de studie. Voor meer informatie zie de website subsidie BBL-leerlingen.

 

Voor meer vragen over subsidie voor opleidingen neem contact op met Jolanda Rosloot Opleidingsmananger Kas groeit.