nieuws

Nieuws

Sturen op resultaten

sturen-op-resultaten
18 mei 2017

Medewerkers inzetten op basis van hun vakcompetenties is een eerste stap in het talentgericht organiseren van het werk. Wie doet waar hij competent in is, voelt zich krachtig in het werk, op voorwaarde dat de uitdaging in evenwicht is met de competenties. Doen waar je goed in bent en daar ook de resultaten mee boeken die van je verwacht worden, geeft zelfvertrouwen, energie en plezier in je werk. Een opdracht die uitdagender is dan de competenties die men bezit, nodigt uit tot leren. Is het te uitdagend, dan ontstaat er stress en onzekerheid. Indien de opdracht te makkelijk is, ontstaat er verveling. Voor een leidinggevende is het  moeilijk te beslissen of een opdracht te moeilijk of te makkelijk is. Hij of zij kan dat niet alleen beoordelen. De medewerker zelf is de enige die kan vertellen welke opdrachten hem of haar comfort geven, uitdagen of vervelen.

 

Wil je afspraken maken op basis van resultaatdoelstellingen om zo tot een taakverdeling te komen die leidt tot het beste eindresultaat, dan zul je een gesprek moeten aangaan met het team. De teamleden onderling kunnen onderling overleg plegen om elkaars talenten zoveel mogelijk in te zetten en elkaar te helpen bij het vervelende werk (of door afwisseling). Als leidinggevende stuur je dan niet zozeer op taken maar op resultaten. Over deze resultaten ga je met elkaar in gesprek en geef je feedback en feedforward, zodat de medewerkers  een volgende keer een nog beter resultaat boeken. In een feedbackgesprek wordt afgetoetst in welke mate de resultaten werden behaald en wordt het geheel geëvalueerd. In een feedforward gesprek wordt afgesproken welke resultaten er moeten worden behaald en aan welke criteria die moeten voldoen.

 

Wil je meer weten over leiding geven? Kom dan naar de bijeenkomst: leiding geven in de 21ste eeuw, dinsdag 20 juni a.s. in Heemskerk.

 


 

Dit project wordt gefinancierd door het Colland Arbeidsmarktfonds en ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidie.