Nieuws

Stagiair in de spotlight!

10 september 2020

In juli schreven we over het nut en de noodzaak van het formuleren van een stageopdracht. Dat deden we via de metafoor van ‘de kip of het ei’. Vooral op agrarisch vlak merken we in de praktijk dat dit goed gaat, de agrarische opleidingen weten de bedrijven wel te vinden. Dat is mooi om te zien! Maar toch is het goed ook om in brede zin te laten zien wat je als sector allemaal te bieden hebt. Dat kan op teelt niveau, maar vooral ook op functies die steeds belangrijker worden in de glastuinbouw, denk aan techniek, logistiek, communicatie, marketing en HR.

Vertel het verhaal

Voor de glastuinbouwsector is het belangrijk dat het verhaal verteld wordt. Of het nu gaat om opleiden, ontwikkelen, werken of stages, we moeten als sector laten zien wat we te bieden hebben op deze thema’s en wat de carrièremogelijkheden zijn.

Glastuinbouw Nederland doet dat bijvoorbeeld via projecten zoals Go Go Greenhouse, Vlog uit de Kas en Tuinbouw als Tussenjaar. Vanuit Kasgroeit doen we dat o.a. door het stageverhaal te vertellen. Zo schreven we eerder over de verhalen van Rens, onze expert stagiair, die inmiddels na zijn stage bij Globe Plant is blijven werken, en Björn die afstudeerde bij Florensis.

Inmiddels is Arash ook gestart bij Globe Plant, hij studeert Werktuigbouwkunde aan de Haagse Hogeschool. En Dilara is deze week gestart met haar stage bij CombiVliet. Zij studeert Tuin- en Akkerbouw richting Plantenteelt en ondernemerschap aan Van Hall – Larenstein. Hun verhalen zullen we dit najaar op onze website plaatsen.

Stagiair in de spotlights?

Hebben jullie op dit moment een of meerdere stagiaires in jullie bedrijf en vinden jullie het ook belangrijk dat het verhaal verteld wordt, laat het ons weten? We komen graag langs om het verhaal van jullie als organisatie over het werken met stagiaires op te schrijven, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar de ervaring van de stagiair.

Mogen we jullie stagiair in de spotlight zetten? Stuur een mail naar Martijn van Velzen, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.