Nieuws

Stagelopen in Corona tijd

26 januari 2021

De wereld is in de ban van Corona, sommige sectoren liggen stil en velen werken thuis. Ouders geven daarnaast ook nog thuisonderwijs aan hun kinderen en de jongeren en studenten volgen waar mogelijk hun lessen online. Dit alles vraagt ontzettend veel van ouders en docenten, maar vooral ook veel discipline van de studenten. Heel veel studenten hadden aan het begin van het schooljaar moeten starten met hun stage, voor sommigen is dit gelukt maar voor andere helaas niet, met alle gevolgen van dien. Gelukkig is daar de glastuinbouwsector, die haar rug recht en doorgaat. Ook de komende maanden zullen studenten weer op zoek gaan naar stageplaatsen. Hebben jullie 1,5 meter ruimte om ze een plek te bieden, dan helpen we de student en voorkomen we studievertraging. Als bedrijf heb je een gemotiveerde student die een aantal maanden kan helpen.

Het is flink aanpoten, maar het kan!

Arash (bij Globe Plant) en Dilara (bij Combivliet) hebben bewezen dat het kan, stagelopen in Corona tijd! Komende maand komt ook Barri met haar verhaal over de ervaringen tijdens haar stage bij SV.CO. Het vraagt heel veel, maar het kan! Met de juiste afspraken en begeleiding is er op locatie maar ook op afstand veel mogelijk. Daarnaast zijn de studenten inventief genoeg zich het op deze manier stagelopen eigen te maken.

Arash zegt: “Het is niet eenvoudig, maar gelukkig wel te doen, ook al wil ik het liefst op het bedrijf zelf aanwezig zijn.” Arash heeft veel contact met zijn begeleiders en zorgde er op die manier voor dat hij aangehaakt bleef en dat zijn begeleiders op de hoogte waren van zijn vorderingen. In praktische zin is het dus fijn om op locatie te zijn, maar dat is momenteel helaas niet altijd mogelijk.

Voor Dilara lag het net even anders. In die zin dat stagelopen op afstand voor haar onderzoek niet handig was. Zij moest op locatie zijn om metingen te kunnen doen en kasomstandigheden te kunnen bepalen. Ook dan is het mogelijk om je aan de maatregelen van het RIVM te houden, zoals 1,5 meter afstand houden en desinfecteren etc. Uiteraard als het niet noodzakelijk is behoorde thuiswerken ook voor Dilara tot de mogelijkheden.

Werken met Stagiairs

Wil je studenten de kans en ruimte bieden om bij jou op het bedrijf stage te komen lopen. Super! Maak dan wel continu voor jezelf, in overleg met de student, de afweging wat verantwoord en noodzakelijk is. Als het niet nodig is om elke dag op het bedrijf te zijn kunnen werkzaamheden ook prima thuis uitgevoerd worden, bijvoorbeeld het uitwerken van het rapport/advies. Laat de student dit dat thuis uitwerken en houdt regelmatig contact om de betrokkenheid hoog te houden. Kijk voor andere tips en goede praktijkvoorbeelden ook eens op: https://www.stigas.nl/tips-en-goede-praktijkvoorbeelden/. Weliswaar gericht op werksituaties voor werkenden, maar zeker ook toepasbaar tijdens stages. Glastuinbouw Nederland heeft hier in samenwerking met Stigas een mooi protocol voor geschreven: https://www.glastuinbouwnederland.nl/arbeid/veilig-werken/coronaprotocol/

Op zoek naar een stagiair?

Kasgroeit kan jou helpen bij het leggen van de contacten met het onderwijs en het vinden van geschikte stagiaires. Ook kan je bij ons terecht voor het opstellen van goede stage- en/of praktijkopdracht. Kortom: Wil jij op weg geholpen worden? Neem contact met ons op, daar zijn we voor!