nieuws

Nieuws

Soorten stages

Soorten stages
5 december 2019

Stages zijn er in alle soorten en maten op mbo, hbo en universitair niveau. Alle niveaus hebben allemaal hun eigen kenmerken en duur, dit kan zelfs per onderwijsinstelling en opleiding verschillen. Maar de doelstelling is overal toch wel het zelfde; kennismaking met en de ontwikkeling van de stagiair in de (glastuinbouw)beroepspraktijk.

Stageopdrachten kunnen variëren tussen een eerste kennismaking, meehelpen/-werken, onderzoek of het opzetten van een project. De opzet en de inhoud van de stage dient ten aller tijden worden afgestemd met het stagebedrijf, de student en de stage coördinator van school, die uiteindelijk ook goedkeuring op de stage moet geven en zelfs de beoordeling ook doet aan het einde van de stage. Van te voren moet er dus goed nagedacht worden over de opzet, doelstelling en inhoud van de stage, dit wordt vaak in het stageplan opgenomen. In het onderwijs zijn over het algemeen vier soorten stages te typeren:

Snuffelstage

Een snuffelstage, ook wel oriëntatiestage genoemd, is bedoeld om studenten kennis te laten maken met de arbeidsmarkt, om te ervaren wat het is om te werken.

Tijdens deze stage wordt vooral gewerkt aan werkhouding en (sociale) vaardigheden, zoals: communiceren, samenwerken, inzicht hebben in de ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten oplossen.

 • Een snuffelstage duurt over het algemeen 2 tot 9 weken
 • Een snuffelstage komt vooral voor in het mbo of hbo
 • Een snuffelstage vindt vaak plaats in het eerste jaar van de studie

Meeloopstage

Een meeloopstage of werk(ervarings)stage is er op gericht om de opgedane kennis op school in de praktijk toe te passen. In overleg met de student wordt er door de student een stageplan opgesteld met daarin de doelstellingen, leerpunten (vaak uitgedrukt in competenties), activiteiten en werkzaamheden waaraan de student gedurende de stage gaat werken. Uiteraard kan het bedrijf ook een opdracht formuleren waaraan de student kan werken, maar het mag nooit ten koste gaan van de ontwikkeling van de student. Zodra het stageplan is opgesteld door de student dient deze door de stagebegeleider van school worden goedgekeurd alvorens de stage mag starten.

 • Een meeloopstage duurt over het algemeen 8 tot 20 weken
 • Een meeloopstage komt vooral voor in het mbo of hbo en soms bij universitaire studies
 • Een meeloopstage vindt meestal plaats in het derde of vierde jaar

Afstudeerstage

Afstudeerstages zijn weer onder te verdelen in twee soorten afstudeerstages: een afstudeeropdracht en een afstudeeronderzoek.  

Een afstudeeropdracht betreft een praktijkgerichte opdracht van het bedrijf waaraan je gedurende de afstudeerperiode werkt. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een adviesrapport of het organiseren van een event. 

Het afstudeeronderzoek kenmerkt zich door het onderzoekende karakter. Er wordt in samenspraak tussen de student en het bedrijf een onderzoeksvraag geformuleerd. De stagebegeleider van school heeft hier ook een belangrijke rol in en moet de onderzoeksvraag goedkeuren. Naar aanleiding van het onderzoek schrijft de student een scriptie onder begeleiding van zijn docent. De scriptie dient uiteindelijk gepresenteerd te worden ten overstaan van het bedrijf en een aantal beoordelaars van school, waarna de scriptie verdedigd moet worden door de student. Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een analyse van de bedrijfsprocessen of een personeelsbeleid. 

Studenten die in het laatste jaar van hun studie zitten zijn verplicht om een afstudeeropdracht te doen of een scriptie te schrijven. In samenwerking met het bedrijf en de begeleidend docent wordt het onderwerp bepaald waar de student onderzoek naar gaat doen of waarover uitgebreid advies geschreven moet worden. 

 • Een afstudeerstage duurt over het algemeen 5 tot 6 maanden
 • Een afstudeerstage komt vooral voor in het hbo en wo
 • Een afstudeerstage vindt plaats in het laatste jaar van de studie (derde of vierde jaar)

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage wordt veelal ingezet om scholieren te laten leren buiten de schoolmuren. De jongere maakt kennis met verschillende aspecten van de samenleving en komt erachter hoe de maatschappij in elkaar zit, bijvoorbeeld door actief deel te nemen. In samenspraak met het bedrijf wordt invulling gegeven aan deze maatschappelijke stage.

 • Een maatschappelijke stage duurt over het algemeen maximaal dertig uur
 • Een maatschappelijke stage komt vooral voor in het voortgezet onderwijs
 • Een maatschappelijke stage kan verspreid over verschillende schooljaren worden ingezet.

Zoveel onderwijsinstellingen, zoveel studies en zoveel stagevarianten

Wil je graag aan de slag met stagiairs, maar weet je niet waar je moet beginnen en wat je als bedrijf kunt bieden aan een stagiair? Neem contact op met Kasgroeit. Onze Adviseurs Arbeidsmarkt helpen je graag op weg.


In de volgende ‘Stage Stappen’ gaan we verder in op de soorten stages, eisen die gesteld worden aan mbo en/of hbo niveau, het worden van erkend leerbedrijf, tot aan de begeleiding en beoordeling van de stagiair en nog véél meer.