nieuws

Nieuws

Slimme mensen, slimme bedrijven

slimme-mensen-slimme-bedrijven
14 november 2018

Bedrijven worden voortdurend uitgedaagd door de markt om te voldoen aan de vraag naar meer en duurzaam geproduceerde producten. Traditioneel loopt de Nederlandse tuinbouw voorop in deze ontwikkeling. Om voorop te blijven lopen zal er onder ander geïnvesteerd moeten worden in menselijk kapitaal. Want slimme mensen maken slimme bedrijven.

 

Stimuleren te blijven leren
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel ondernemers en HR professionals lopen er tegen aan. Werknemers die blijven zitten waar ze zitten. Geen extra verantwoordelijkheden willen nemen en nooit eens een andere taak oppakken.  Maar om mee te kunnen met de veranderingen binnen jouw bedrijf zullen ze zichzelf toch moeten blijven ontwikkelen. “hoe stimuleer je jouw werknemers om te blijven leren?’

Een goed moment om over de ontwikkeling te praten is het functioneringsgesprek. Koppel dit niet aan de beoordeling, want dat kan een werknemer belemmeren open en eerlijk te praten over zijn of haar functioneren. Het kan nuttig zijn om de werknemer vooraf een vragenlijst te laten invullen. Deze vragen kunnen gaan over wat een werknemer heeft geleerd en hoe hij of zij hierop terugkijkt. En over wat hij of zij nog zou willen leren. Hiervoor zijn verschillende standaard vragenlijsten beschikbaar.

 

Leerdoel formuleren
De voorkeur heeft om het leerdoel te laten formuleren door de werknemer zelf. Leg de afspraken die je maakt met de werknemer gelijk vast in een verslag. Voor wat hoger opgeleide werknemers helpt het om het verslag zelf te laten uitwerken. Op deze manier worden zij gedwongen nog eens na te denken over wat zij echt willen leren.

Functiebeschrijvingen
Sommige werknemers vinden het lastig om te bedenken wat zij nog willen bereiken binnen het bedrijf. Het helpt werknemers om te laten zien waar zijn nog naartoe kunnen groeien, horizontaal of  verticaal. Het is dus nuttig om functiebeschrijvingen te hebben. Als je vertelt wat jouw verwachtingen zijn ten aanzien van het functioneren van medewerkers dan kan dat ook op ideeën brengen. Het is belangrijk om werknemers te laten weten bij wie ze terecht kunnen met vragen over opleiden en ontwikkelen. En stel ze op de hoogte van het beschikbare budget plus de voorwaarden. Ook is het een voorwaarde dat werknemers de koers van het bedrijf kennen. Als ze niet weten waar het bedrijf naartoe groeit, kunnen ze moeilijk bepalen in welke richting ze zich kunnen ontwikkelen zodat het ook nuttig is voor de doelstellingen van het bedrijf.

 

Opleidingsaanbod
Geef ook inzicht in het opleidingsaanbod. Door te laten zien welke trainingen en opleidingen worden aangeboden help je werknemers bij het oriënteren. Voor het opleidingsaanbod binnen de glastuinbouw biedt www.kasgroeit.nl een overzicht. Zorg ervoor dat werknemers weten waar zij het opleidingsaanbod van de organisatie kunnen vinden. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die een opleidingsmenukaart/route aanbieden. Door medewerkers te laten zien wat collega’s doen op het gebied van opleiden en ontwikkelen, kunnen ze elkaar op ideeën brengen.

 

Wil je hulp bij het ontwikkelen van slimme mensen? Neem gerust contact met ons op!