nieuws

Nieuws

Scholing van uitzendkrachten

scholing-van-uitzendkrachten
18 augustus 2016

Wellicht dat je wel eens een uitzendkracht in dienst hebt die meer in zijn mars heeft, maar hij mist net dat stukje extra kennis. Nu kun je op het bedrijf natuurlijk iemand veel leren en de meeste uitzendkrachten vinden het ook prettig om opgeleid te worden op de werkplek. Maar als leren op de werkplek alleen niet voldoende is en er een opleiding nodig is dan kan de uitzendkracht hiervoor een scholingsvoucher aanvragen bij STOOF. Een voorwaarde is wel dat het uitzendbureau dat je inschakelt premie afdraagt aan de Stichting Fonds Uitzendbureau (SFU) en de uitzendkracht geen opleiding heeft gevolgd hoger dan MBO4.

 

In een onderzoek van STOOF het opleidingsfonds van de uitzendbranche komt naar voren dat driekwart van de uitzendkrachten zich graag zou willen scholen. Maar de uitzendkrachten denken vaak dat scholing alleen mogelijk is voor vaste medewerkers of ze weten niet precies wat de mogelijkheden zijn. Ook komt naar voren dat het uitzendbureau of de inlener van grote invloed zijn of de uitzendkracht daadwerkelijk een cursus gaat volgen. Er moeten door het uitzendbureau of de inlener concrete acties worden ondernomen om tot scholing te komen.

 

Acties die je kunt ondernemen als je wilt dat de uitzendkrachten die werkzaam zijn scholing gaan volgen:

  1. Coördineer en werk samen in het traject met het uitzendbureau.
  2. Biedt scholing actief aan.
  3. Stimuleer de eigen regie van de uitzendkracht.
  4. Neem praktische barrières weg en koppel de opleiding aan baanzekerheid