nieuws

Nieuws

Ron Moor houdt koers

ron-moor-houdt-koers
28 april 2016

In 2002 is Ron Moor in dienst gekomen bij Sion. Sinds 1 januari 2016 werkt hij als locatiemanager van Sion Youngplants Bv in De Lier. Ron is in zijn functie eindverantwoordelijke voor alle zaken die op de productielocaties spelen, van teelt tot HRM en van onderhoud tot logistiek. Ron:Ik hou in de gaten dat we op de productielocaties de uitgezette koers blijven varen, ik hou het overzicht en zorg ervoor dat alles reilt en zeilt. Dit houdt in zaken die spelen aanslingeren en vlot te trekken, afspraken maken en monitoren en het belangrijkste is mijn team zo te coachen dat zij hun eigen verantwoordelijkheden nemen”.

 

De afgelopen jaren is Sion flink gegroeid naar een grote speler binnen de markt van de Phalaenopsis young plant. Aan het hele traject van het bouwen en opzetten van de locatie aan de Zijtwende heeft Ron meegewerkt. Nu Ron 51 jaar werd vroeg hij zichzelf af, “Wat wil ik zelf nog graag doen?”, “Ga ik mee in de verdere ontwikkeling bij Sion?”, “Welke uitdagingen wil ik nog aangaan?” Ron:Ik kwam tot de conclusie dat ik nog graag een nieuwe uitdaging wilde aangaan bij Sion. Wel wilde ik minder bezig zijn met de dagelijkse uitvoering op de werkvloer en meer met het laten samenwerken van partijen. Mijn nieuwe functie als locatiemanager past hier goed bij”.

 

Ron had de afgelopen 10 jaar weinig behoefte om cursussen en opleidingen te volgen. Nu alles bij Sion loopt heeft hij de ruimte gevonden om met zichzelf aan de slag te gaan. Ron liep tegen het volgende aan: “Van huis ben ik gewend om alles aan te pakken en dat is wel iets dat je in mijn functie af moet leren. Om het overzicht te bewaren moet je ervoor zorgen dat je afstand kunt houden. Dat is heel dubbel want als er iets aan de hand is moet je er wel voor zorgen dat je er staat. Maar teveel meegaan in de dagelijkse gang van zaken en het werk overnemen van de verantwoordelijke dat is nu net weer niet de bedoeling”.

 

Om met het bovenstaande punt aan de slag te gaan heeft Ron contact gezocht met coach Miranda Valk van Binnenste Buiten. Het traject is gestart met een oriënterend gesprek om te kijken of de klik er was. De klik was er en door middel van een aantal coaching gesprekken zijn Miranda en Ron aan de slag gegaan. Tijdens de gesprekken stond centraal, hoe zorg je ervoor dat mensen hun verantwoordelijkheden nemen met ruimte voor hun eigen mening en visie en hoe zorg je er als locatiemanager toch voor dat je de uitgezette koers blijft varen. Ron:Tijdens de gesprekken hebben we praktijksituaties besproken waarbij Miranda verder doorvroeg, ideeën aandroeg en naar mezelf liet kijken hoe ik de dingen anders zou kunnen aanpakken. Hoe ik eventuele oplossingen verder in de praktijk bracht dat was aan mijzelf”.

 

Het traject is zo goed bevallen dat Ron dit voorjaar met zijn team en Miranda 2 dagen aan de slag gaat buiten het bedrijf. Aan de orde komen onderwerpen zoals samenwerken, omgang met conflicten maar vooral hoe kan je met zijn allen sterker worden en verder vooruit komen. Ron:Ik hoop dat we hiermee een aanzet kunnen geven naar een nog sterker team”. Van het najaar start Ron zelf met de Binnenste Buiten Leergang coaching.

 

Ben je nieuwsgierig naar de producten of de mensen van Sion neem dan eens een kijkje op de website www.sion.eu