nieuws

Nieuws

Resultaten en inspanningen van de scholingsadviseurs

resultaten-en-inspanningen-van-de-scholingsadviseurs
3 juli 2013

Kas groeit is een jaar geleden gestart als hét loket voor werkgevers en werknemers in de glastuinbouw voor scholing en ontwikkeling. Dit afgelopen jaar hebben we veel bereikt, hieronder een overzicht.

Het afgelopen jaar hebben we vooral heel veel bedrijven bezocht. In gesprekken merken we dat veel ondernemers het belang van scholing en ontwikkeling inzien en hiermee aan de slag willen. De drie scholingsadviseurs  glastuinbouw ondersteunen hierbij. Al dan niet aan de hand van de Ontwikkelscan inventariseren we de ontwikkelbehoefte bij een ondernemer. Vragen als: ‘Mijn meewerkend voorman kan doorgroeien naar de functie bedrijfsleider. Wat moet hij hiervoor leren en welke opleidingen kan hij volgen?’ Of: ‘Ik wil een groep meewerkend voormannen een cursus leidinggeven aanbieden, maar er wordt niks in mijn regio aangeboden. Wie zou deze cursus kunnen organiseren?’ Hierin adviseren wij.

We hebben een website ontwikkeld waarop alle informatie over een Leven lang Leren in de glastuinbouw te vinden is. Bovendien biedt de site een overzicht van opleidingen die er georganiseerd worden in de glastuinbouw.

We vinden het belangrijk dat opleidingen van goede kwaliteit zijn. Ondernemers willen zeker weten dat een cursus of opleiding voldoet aan hun verwachtingen. Kas groeit heeft hiervoor een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. In gesprek met ondernemers zijn een aantal criteria opgesteld waaraan opleidingen moeten voldoen.  Het bestuur van Kas groeit heeft in het voorjaar van 2013 de eerste cursussen voor medewerkers in de glastuinbouw het predicaat branche-erkend gegeven. Momenteel zijn we bezig om de overige opleidingen en cursussen op onze website branche-erkend te certificeren.

Van een aantal ondernemers kregen we de vraag of wij een selectie wilden maken van het aanbod aan verplichte cursussen voor de glastuinbouw. Voor de regio’s Westland en Oostland hebben we het aanbod van onderstaande cursussen geselecteerd:

• Bedrijfshulpverlening (BHV)

• Basisveiligheid (VCA)

• Uitvoeren gewasbescherming licentie 1

• Heftruckcertificaat

• Preventiemedewerker

Op dit moment concentreert het aanbod van verplichte cursussen zich in de regio Westland en Oostland. Wij streven ernaar in de loop van het jaar een landelijk dekkend aanbod te kunnen bieden.

Hiernaast hebben we een aantal nieuwe cursussen en opleidingen ontwikkeld. Door veel bedrijven te bezoeken weten we waar de ontwikkelvraag van bedrijven ligt. Het is de taak van de scholingsadviseurs om daar een passend aanbod bij te krijgen. In noord Nederland was behoefte aan cursussen voor medewerkers. Na een inventarisatie door Kas groeit bleek dat er voornamelijk vraag is naar een cursus leidinggeven voor het middenkader. In samenwerking met AOC de Groene Welle is er een cursus ontwikkeld die in januari van start gaat. Met behulp van testen, rollenspelen en eigen ingebrachte casussen, wordt op praktische wijze getoond en uitgelegd hoe medewerkers in hun functie van leidinggevende kunt groeien.

We hebben dus al aardig wat resultaten behaald, maar er staat ook nog veel op de planning. We willen leerlijnen ontwikkelen. Een leerlijn is een serie van vakgerichte opleidingen die je kunt volgen om een ontwikkeling in je carrière door te maken. Een leerlijn geeft antwoord op de vraag welke opleidingen je achtereenvolgens zou kunnen volgen om van teeltmedewerker naar meewerkend voorman en uiteindelijk naar bedrijfsleider te groeien.

In een opleidingskalender willen we inzichtelijk maken welke opleidingen en cursussen er worden georganiseerd elke maand. En we zijn bezig om ook een het aanbod van ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers in kaart te brengen.

Als u meer toelichting wilt en praktijkvoorbeelden over de resultaten van afgelopen jaar: Op 11 juli organiseert Kas groeit met Lentiz Cursus en Consult de bijeenkomst 'De praktijk van scholing en ontwikkeling in de glastuinbouw'. Naast de resultaten vertellen we u ook wat er voor het komende half jaar op de agenda staat. Ook laten we u kennismaken met een tweetal populaire en succesvolle opleidingen in de glastuinbouw: Het BBL programma voor (toekomstig) assistent bedrijfsleiders en het mini-masters programma. En Scholingsadviseur Mara Juckers vertelt aan de hand van een voorbeeld uit haar praktijk hoe zij ondernemers en P&O-ers ondersteunt bij het in kaart brengen van de ontwikkelbehoefte in de organisatie en op welke manier zij samen met hen toewerkt naar een passende oplossing.

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meldt u dan nu aan via de link in de uitnodiging.