nieuws

Nieuws

Regels bij aannemen & begeleiden stagiairs

Regels bij het aannemen en begeleiden van stagiairs
13 december 2019

Als je je bedrijf open stelt voor stagiairs is het belangrijk de wensen van de student, de school en jouw bedrijf goed op elkaar af te stemmen. Leer meer over de bijkomende regels rondom het aannemen en begeleiden van stagiairs.

Vaak is een stage een verplicht onderdeel van een opleiding. Vanuit school zullen er dus  voorwaarden gesteld worden aan het bedrijf waar de stagiair komt te werken. Denk daarbij aan grootte van het bedrijf, het aantal medewerkers, het niveau van de begeleiding, de veilige werkplek en de link naar de opleiding.

Erkend leerbedrijf

Voor stagiairs van het voorgezet- en mbo onderwijs geldt dat je bedrijf een erkend leerbedrijf moet zijn. Deze erkenning is een wettelijke vereiste en kan je heel gemakkelijk aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wil je deze direct aanvragen? Hou er wel rekening mee dat de erkenning alleen geldt voor de opleiding en richting waarvoor je de erkenning aanvraagt. Vraag je de erkenning aan voor bijvoorbeeld ‘Vakexpert teelt en groene technologie’, betekent dit dus niet dat je ook erkend bent voor ‘Medewerker agrohandel en logistiek’. Klik hier voor de Voorwaarden voor erkenning.

Voor een hbo- of wo stagiair hoeft je bedrijf niet geaccrediteerd te zijn. Wel worden er door de hbo-onderwijsinstellingen zelf regels opgesteld. Deze regels kunnen per onderwijsinstelling en zelfs per opleiding verschillen. De algemene deler die alle onderwijsinstellingen en opleidingen hebben vallen in drie onderwerpen samen te vatten, namelijk:

  1. De ontwikkeling van de student staat bovenaan. Natuurlijk mag je er als leerbedrijf ook je voordeel uithalen, maar dat mag nooit het hoofddoel zijn om met stagiairs te werken;
  2. Er moet sprake zijn van een concrete stageopdracht die valt binnen de kaders van de opleiding;
  3. Begeleiding, ondersteuning en beoordeling van de stagiair moet gedaan worden door iemand (stagebegeleider) die minimaal hbo werk- en denkniveau heeft.

Stageovereenkomst

Stagiairs hebben een stageovereenkomst (bron: Werkgeverslijn) in plaats van een arbeidsovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd op het gebied van werkzaamheden, werktijden, duur van de stage, mogelijke stagevergoeding (is niet verplicht, tenzij het in de cao staat). (Hier gaan we binnenkort dieper op in.)

Arbeidsomstandigheden

Voor de wet is een stagiair wel een werknemer, ondanks dat de stagiair geen arbeidsovereenkomst heeft. Als werkgever ben je wel net zo verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de stagiair als dat je dat ook bent voor je vaste medewerkers.

Heb je vragen over het inzetten van een stagiair op mbo of hbo niveau? De adviseurs van Kasgroeit denken graag met je mee en kunnen je informeren over de ins en outs op het gebied van stages, het formuleren van stageopdrachten en de begeleiding en beoordeling van de stagiair.


In de volgende ‘Stage Stappen’ gaan we verder in op het worden van een erkend leerbedrijf, de stagevergoeding, het opstellen van een opdracht, de begeleiding en beoordeling van de stagiair en nog véél meer.